Działania w ramach projektu

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy wspólnie z Liderem - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Inowrocławiu oraz drugim Partnerem - Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu realizuje Program Rewitalizacji Społecznej pn. "Razem łatwiej"

Działania na rzecz rodzin:

– grupa wsparcia dla rodziców
– warsztaty domowej przedsiębiorczości
– terapia par
– warsztaty filcowania
– warsztaty tworzenia biżuterii
– warsztaty osobistego wizerunku, w tym wykonanie indywidualnego makijażu, fryzury, porada dietetyka oraz wykonanie indywidualnej sesji zdjęciowej
– szkolenie z zakresu obsługi komputera połączone z bezpieczeństwem w sieci
– animatorzy na placach zabawach

Działania na rzecz młodzieży:
– warsztaty z zakresu przygotowania do życia w rodzinie
– zajęcia socjoterapeutyczne
– grupy zainteresowań-warsztaty filmowe, warsztaty fotograficzne, warsztaty plastyczne
– organizacja czasu wolnego- wyjścia na kręgielnię, do kina, zajęcia z zumby i crossfit
– integracja międzypokoleniowa, w tym zajęcia kulinarne, wyjazdy, spotkania edukacyjne
– spotkania tematyczne

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych:
– zajęcia terapeutyczno-integracyjne w wyposażonym pomieszczeniu integracyjnym mieszkań chronionych
– warsztaty komputerowe w powstałej i wyposażonej salce komputerowej
– spotkania tematyczne: historia Inowrocławia, prawo lokalowe, uzależnienia
– integracja międzypokoleniowa, w tym zajęcia kulinarne, wyjazdy, spotkania edukacyjne

Działania na rzecz pracowników Lidera i Partnerów:
– nauka języka migowego
– efektywna organizacja czasu wolnego na stanowisku pracy
– superwizje dla pracowników socjalnych

Uczestnicy projektu mają zapewnione materiały szkoleniowe oraz catering, a także zwrot kosztów dojazdu na zajęcia. Na czas trwania zajęć zapewniona zostanie opieka nad dzieckiem/dziećmi oraz ubezpieczenie.

Menu