REAKTIV50+ – model zarządzania efektywnością pracowników

Cel projektu:

wypracowanie i wdrożenie do praktyki, przy aktywnym udziale partnera ponadnarodowego, rozwiązania na rzecz wdrożenia systemu organizacji pracy umożliwiającego utrzymanie zatrudnienia przez osoby w zawodach, w których wiek ma wpływ na efektywność pracownika, w tym opracowanie innowacyjnej Platformy REAKTIV50+ zwiększającej świadomość pracodawców w zakresie korzyści i ograniczeń wynikających z utrzymania pracowników ww. zawodach

Okres realizacji:

od 2018-04-01 do 2021-03-31

Partnerzy: 

Asociación para el Estudio y la Promoción del Bienestar Social (Barcelona, Hiszpania)

Dofinansowanie

1 391 498,44 zł

 

Grupa docelowa: 

a) użytkownicy rozwiązania

b)beneficjenci rozwiązania

 

 

 


 

Menu

BIURO PROJEKTU I KONTAKT

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy

ul. Długa 34, 85-034 II piętro pokój 4

godz.: od pn.-pt. od 08.00 do 16.00

tel. (52) 322 90 62

e-mail: chmara@pte.bydgoszcz.pl

Zapraszamy również na naszą stronę na Facebooku: