Do pobrania

Zapraszamy pracodawców z sektora MŚP i ich pracowników oraz instytucje rynku pracy do udziału we wdrożeniu narzędzia REAKTIV50+. Nabór prowadzony będzie od dnia 24.06.2020 r. do 20.07.2020 r. (z zastrzeżeniem, że nabór prowadzony będzie do momentu zrekrutowania pełnej grupy docelowej w obu powyższych grupach).

Narzędzie REAKTIV50+ daje możliwość wprowadzenia systemu organizacji pracy, który zapewni większą efektywność i wydajność pracy w zawodach, w których efektywność spada wraz z wiekiem. Dzięki kompleksowej diagnozie predyspozycji pracownika, pracodawca otrzymuje katalog indywidualnie dobranych działań dodatkowo zweryfikowanych pod kątem optymalnych nakładów kosztów i korzyści. Narzędzie jest dostępne na platformie internetowej i skierowane jest do pracodawców zatrudniających osoby po 45 roku życia.

Zgłoszenia do udziału w projekcie dokonać można wypełniając formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej, osobno dla pracodawców i instytucji rynku pracy oraz dla przedsiębiorców z sektora MŚP).

W ramach naboru planuje się zrekrutowanie:

 1. w grupie instytucji rynku pracy (5 podmiotów):
  • 2 organizacje pozarządowe
  • 3 organizacje pracodawców
 2. w grupie pracodawców (15 podmiotów):
  • 15 pracodawców z sektora MŚP i ich 50 ich pracowników

Pracodawca dokonując zgłoszenia udziału w projekcie jednocześnie zgłasza podmiot, który reprezentuje i jego pracowników (z grupy wiekowej 45+). Jeden pracodawca zgłosić może maksymalnie 10 pracowników.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRACODAWCA

FORMULARZ-ZGŁOSZENIOWY-IRP

Regulamin PROJEKTU FAZY 5

Poniżej znajdą Państwo formularze zgłoszeniowe do projektu (faza testowania):

 1. formularz dla instytucji rynku pracy (pobierz: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NGO OSTAT.)
 2. formularz dla przedsiębiorców z sektora MŚP i ich pracowników (pobierz: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORSTWO OSTAT.)

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem projektu (pobierz: Regulamin REAKTIV)


Narzędzie REAKTIV50+

 1. Instrukcja wprowadzenia systemu organizacji pracy – dział I
 2. Instrukcja wprowadzenia systemu organizacji pracy – dział II
 3. Instrukcja wprowadzenia systemu organizacji pracy – dział III

 

Menu