Aktualności

Harmonogram wsparcia w projekcie / 01.07.2021 

W związku z realizacją wsparcia dla podmiotów biorących udział w fazie wdrażania rozwiązania REAKTIV50+ poniżej załączamy aktualny harmonogram wsparcia dostępnego w projekcie.

Uwaga. Zmiany w harmonogramie wprowadzane są na bieżąco.

Szczegółowy harmonogram projektu aktualizacja 9 ost


 

Możliwość dofinansowania wdrożenia instrukcji zarekomendowanych w efekcie diagnozy na platformie REAKTIV50+ 

Informujemy, że pracodawcy biorący udział w fazie wdrożenia narzędzia REAKTIV50+ mogą obecnie ubiegać się o przyznanie pakietu wdrożeniowego, w ramach którego sfinansować można działania wynikające z rekomendacji wdrożeniowych wygenerowanych na platformie po etapie diagnozy potrzeb i predyspozycji pracowników, w tym. m.in. szkolenia, doradztwo, coaching i inne działania. Jest to nowa możliwość wprowadzona dla uczestników projektu.

Wsparcie pozyskać można składając wniosek do biura projektu na załączonym poniżej wniosku.

Wniosek o przyznanie pakietu wdrożeniowego ost

UMOWA NA PAKIET WDROZENIOWY

UWAGA! nabór wniosków trwa do 14.05.2021 r. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi zasadami przyznawania wsparcia, które opisane zostały w formularzu wniosku.

Wsparcie objęte jest regułami pomocy de minimis. Wartość pakietu wdrożeniowego nie może przekroczyć co do zasady kwoty 16 000,00 zł netto na przedsiębiorstwo i 3000,00 zł netto na jednego pracownika.


07.05.2021 r. Zakończenie rekrutacji do fazy wdrażania (faza V)

Informujemy, że nabór podmiotów  zainteresowanych wzięciem udziału w fazie wdrażania projektu został zakończony. Rekrutacja prowadzona była do wyczerpania limitu miejsc [15 pracodawców z sektora MŚP i 50 pracowników oraz 5 organizacji pozarządowych /organizacji pracodawców].

LISTA UCZESTNIKÓW FAZY


 

Harmonogram wsparcia w projekcie 

Poniżej załączamy aktualny harmonogram wsparcia dostępnego w projekcie.

Uwaga. Zmiany w harmonogramie wprowadzane są na bieżąco.

Szczegółowy harmonogram projektu aktualizacja (5)


 

24.08.2020 

Poniżej znajdą Państwo krótki filmik informujący o możliwościach jakie daje narzędzie REAKTIV50+. Przypominamy, że trwa nabór Pracodawców z sektora MŚP chętnych wdrożyć rozwiązanie REAKTIV50+ zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych.

 

 


 

24.06.2020 r. Nabór pracodawców i instytucji rynku pracy do wdrożenia narzędzia REAKTIV50+

Zapraszamy pracodawców z sektora MŚP i ich pracowników oraz instytucje rynku pracy do udziału we wdrożeniu narzędzia REAKTIV50+. Nabór prowadzony będzie od dnia 24.06.2020 r. do 20.07.2020 r. (z zastrzeżeniem, że nabór prowadzony będzie do momentu zrekrutowania pełnej grupy docelowej w obu powyższych grupach).

Narzędzie REAKTIV50+ daje możliwość wprowadzenia systemu organizacji pracy, który zapewni większą efektywność i wydajność pracy w zawodach, w których efektywność spada wraz z wiekiem. Dzięki kompleksowej diagnozie predyspozycji pracownika, pracodawca otrzymuje katalog indywidualnie dobranych działań dodatkowo zweryfikowanych pod kątem optymalnych nakładów kosztów i korzyści. Narzędzie jest dostępne na platformie internetowej i skierowane jest do pracodawców zatrudniających osoby po 45 roku życia.

Zgłoszenia do udziału w projekcie dokonać można wypełniając formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej, osobno dla pracodawców i instytucji rynku pracy oraz dla przedsiębiorców z sektora MŚP).

W ramach naboru planuje się zrekrutowanie:

 1. w grupie instytucji rynku pracy (5 podmiotów):
  • 2 organizacje pozarządowe
  • 3 organizacje pracodawców
 2. w grupie pracodawców (15 podmiotów):
  • 15 pracodawców z sektora MŚP i ich 50 ich pracowników

Pracodawca dokonując zgłoszenia udziału w projekcie jednocześnie zgłasza podmiot, który reprezentuje i jego pracowników (z grupy wiekowej 45+). Jeden pracodawca zgłosić może maksymalnie 10 pracowników.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRACODAWCA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY IRP

Regulamin PROJEKTU FAZY 5

zał 3 do regulaminu


 

Uwaga Nabór do fazy wdrażania rozwiązania 

Informujemy, że od 24.06.2020 r. rozpoczniemy nabór do fazy wdrażania narzędzia REAKTIV50+. Narzędzie zostało skorygowane przez ekspertów zgodnie z wnioskami zebranymi w fazie testowania. Zgłoszenia do udziału w projekcie dokonać będzie można wypełniając formularz zgłoszeniowy, który dostępny będzie do pobrania w ogłoszeniu o naborze.

Do wdrożenia rozwiązania REAKTIV50+ zapraszamy:

Zapraszamy na spotkanie fokusowe 

Zapraszamy na spotkanie w dniu 26.09.2019 r., które odbędzie w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział w Bydgoszczy w godz. od 9.00 do 12.00.

Temat spotkania: „Wsparcie pracodawców w zakresie wpływania na przedłużenie aktywności zawodowej  pracowników – model REAKTIV50+ – refleksje z fazy testu” 

Celem spotkania jest zebranie opinii przedsiębiorców o modelu REAKTIV50+ i narzędziach, które oferuje w kontekście działań na rzecz wydłużania aktywności zawodowej pracowników.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedsiębiorców z sektora MŚP oraz ich pracowników. Zapraszamy także firmy, które nie biorą bezpośrednio udziału w teście narzędzia.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie informacji mailowej na adres: chmara@pte.bydgoszcz.pl do dnia 24.09.2019 r.


 

Przedłużenie rekrutacji do projektu

Informujemy, że  nabór do fazy II projektu dla organizacji pozarządowych i instytucji rynku pracy został przedłużony do dnia 30.04.2019 r.

Od dnia 30.04.2019 r. uruchomiony zostanie także nabór dla pracodawców z sektora MŚP i ich pracowników. Nabór będzie prowadzony do momentu zrekrutowania pełnej struktury grupy docelowej (w obu powyższych grupach).

Formularze zgłoszeniowe dla obu grup uczestników znajdują się do pobrania poniżej.


 

Ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji do projektu

Informujemy, że od dnia 01.04.2019 r. prowadzony będzie nabór do fazy II projektu dla organizacji pozarządowych i instytucji rynku pracy, a od dnia 15.04.2019 r. uruchomiony będzie nabór dla pracodawców i ich pracowników. Nabór będzie prowadzony do momentu zrekrutowania pełnej struktury grupy docelowej (w obu powyższych grupach).

Informacja o zakończeniu naboru tzn. zrekrutowaniu pełnej grupy docelowej zostanie ogłoszona na stronie internetowej Projektodawcy. Formularze, które wpłyną po dacie publikacji ogłoszenia nie będą weryfikowane.

Zgłoszenia do udziału w projekcie dokonać można wypełniając formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej osobno dla organizacji pozarządowych i instytucji rynku pracy oraz dla przedsiębiorców z sektora MŚP).

Grupę docelową Projektu stanowią dwie podgrupy:

UŻYTKOWNICY ROZWIĄZANIA:

 1. pracodawcy z sektora MŚP
 2. instytucje rynku pracy (zgodnie z definicją MPiPS)
 3. organizacje pozarządowe

BENEFICJENCI ROZWIĄZANIA:

 1. pracownicy w zawodach, w których wiek ma wpływ na efektywność

Do fazy testów planuje się zrekrutowanie: 10 instytucji rynku pracy i organizacji pozarządowych (po 5 z każdej kategorii), 25 pracodawców z sektora MŚP i 100 ich pracowników.

Do pobrania Regulamin REAKTIV, w którym wskazano szczegółowo kryteria naboru i zasady udziału w projekcie.

Do pobrania FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NGO OSTAT.

Do pobrania FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORSTWO OSTAT.

 


 

Zapytanie ofertowe na wybór mentorów do fazy II i III 

Informujemy, że na stronie www.bazakonkurencyjności.gov.pl ogłoszone zostało zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia kandydatów na mentorów odpowiedzialnych za przetestowanie narzędzia REAKTIV50+ (instrukcja i platforma informatyczna) wypracowanego w I fazie projektu z obszarów:

Poniżej zamieszczono materiały ekspercie dotyczące narzędzia, które będą przedmiotem testu wiedzy przeprowadzonego po złożeniu oferty odrębnie dla stanowisk z powyższych obszarów tematycznych. Testy wiedzy zostaną przeprowadzone w siedzibie PTE w dwóch terminach:

 1. w dniu 20.03.2019 r. o godzinie 10.00 i 12.00
 2. w dniu 22.03.2019 r. o godzinie 12.00 i 14.00

Nie później niż 19.03.2019 r. do godz. 16.00 każdy z oferentów zostanie poinformowany telefonicznie o zaproszeniu na test.  Oferent będzie mógł wybrać odpowiadającą mu datę i godzinę testu).

Materiały do pobrania:

1. dla zakresu diagnozy i analizy potencjału:

Instrukcja wprowadzenia systemu organizacji pracy – dział I Instrukcja REAKTIV50+ DZIAŁ I WERSJA 1

Kwestionariusz diagnozy REAKTIV- Kwestionariusz Diagnozy REAKTIV50 wersja 1

Instrukcja jak zachęcać pracodawców i osoby fizyczne do stosowania REAKTIV – Instrukcjia propoagowania narzędzia REAKTIV

2. dla zakresu kadrowo organizacyjnego:

Instrukcja wprowadzenia systemu organizacji pracy – dział I Instrukcja REAKTIV50+ DZIAŁ I WERSJA 1

Instrukcja jak zachęcać pracodawców i osoby fizyczne do stosowania REAKTIV – Instrukcjia propoagowania narzędzia REAKTIV

3. dla zakresu finansowego:

Instrukcja wprowadzenia systemu organizacji pracy – dział III  REAKTIV50+ dział III wersja 1

Instrukcja jak zachęcać pracodawców i osoby fizyczne do stosowania REAKTIV – Instrukcjia propoagowania narzędzia REAKTIV

 


 

Pierwsza wersja rozwiązania REAKTIV 50+

Już wkrótce oddana zostanie do przetestowania pierwsza wersja platformy, dzięki której przedsiębiorcy zyskają dostęp do rozwiązania umożliwiającego zarządzanie efektywnością pracowników, w zawodach w których efektywność spada wraz z wiekiem. Trwają prace nad opracowaniem instrukcji dla pracodawców, ale zobaczyć już można pierwsze koncepcje graficzne platformy.

 

 


Harmonogram wsparcia w projekcie 

Poniżej załączamy aktualny harmonogram spotkań fokusowych.

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w spotkaniu prosimy o informacje mailową na adres: chmara@pte.bydgoszcz.pl

UWAGA 30.11.2018 r. dokonaliśmy korekty w harmonogramie

Szczegółowy harmonogram projektu aktualizacja (4)


Czym jest projekt REAKTIV50+ ?


Projekt ma charakter innowacyjny – w wyniki jego realizacji powstać ma systemu organizacji pracy umożliwiający utrzymanie zatrudnienia przez osoby w zawodach, w których wiek ma wpływ na efektywność pracownika w miejscu pracy. System organizacji pracy będzie udostępniony poprzez innowacyjną platformę internetową REAKTIV 50+. Po zalogowaniu do platformy i wprowadzeniu odpowiednich danych pracodawca otrzyma informacje dot. koniecznych zmian lub przesunięć w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa, które pomogą w lepszy sposób zaplanować pracę osób w wieku 50 + wraz z analizą efektywności ekonomicznej tych rozwiązań.

Projekt zakłada 6 faz realizacji:

 1. opracowanie rozwiązania
 2. testowanie
 3. analiza wyników testu
 4. opracowanie wersji finalnej rozwiązania
 5. wdrożenie
 6. rekomendacje wdrożeniowe

Obecnie realizowana jest pierwsza faza projektu. Wybrany został zespół ekspertów, którzy rozpoczęli pracę nad koncepcją rozwiązania.

Zespół ekspertów merytorycznych tworzą:

 1. Ekspert merytoryczny nr 1 ds. diagnozy i analizy potencjału
 2. Ekspert merytoryczny nr 2 ds. kadrowo-organizacyjnych
 3. Ekspert merytoryczny nr 3 ds. finansowych

 

Zapraszamy także na nasz profil na Facebooku 

https://www.facebook.com/reaktiv50/


 

Menu

Facebook projektu https://www.facebook.com/reaktiv50/   Partner projektu