Szansa na lepszy start 2 – wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy

Projekt „Szansa na lepszy start 2 – wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy” realizowany będzie w okresie 01.09.2020-31.08.2023 na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

Projekt skierowany jest do 60 osób biernych zawodowo w wieku 15-29 lat, w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), w tym:

Zaplanowano kompleksowe wsparcie w projekcie:

Dodatkowo dla uczestników projektu zapewnione zostanie stypendium szkoleniowe i stażowego oraz zwrot kosztów dojazdu.

 

UWAGA: do udziału w projekcie zapraszamy byłych uczestników projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO, o ile spełniają przesłanki określone dla grupy docelowej.

Menu