Dokumentacja projektowa – ŚCIEŻKA DOTACYJNA

05.12.2022 r.

Dokumentacja projektowa dla ścieżki dotacyjnej.

16.09.2022 r.

Dokumentacja projektowa dla ścieżki dotacyjnej.

12.07.2022 r.

Dokumentacja projektowa dla ścieżki dotacyjnej.

17.12.2021 r.

Dokumentacja projektowa dla ścieżki dotacyjnej.

30.07.2021 r.

Dokumentacja projektowa dla ścieżki dotacyjnej.

11.10.2021 r.

Dokumentacja projektowa dla ścieżki dotacyjnej – aktualizacja.

15.12.2021 r.

Dokumentacja projektowa dla ścieżki dotacyjnej – aktualizacja wzoru biznesplanu dla 2022 r.

16.02.2022 r.

Dokumentacja projektowa dla ścieżki dotacyjnej – aktualizacja wzoru umowy dofinansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Regulamin projektu i rekrutacji uczestników (ścieżka dotacyjna) AKTUALIZACJA 05.12.2022 Regulamin projektu i rekrutacji uczestników (ścieżka dotacyjna) AKTUALIZACJA 16.09.2022 NIEAKTUALNY Regulamin projektu i rekrutacji uczestników (ścieżka dotacyjna) AKTUALIZACJA 12.07.2022 NIEAKTUALNY Regulamin projektu i rekrutacji uczestników (ścieżka dotacyjna) AKTUALIZACJA 07.12.2021 NIEAKTUALNY Regulamin projektu i rekrutacji uczestników (ścieżka dotacyjna) AKTUALIZACJA 07.10.2021 NIEAKTUALNY Regulamin projektu i rekrutacji uczestników (ścieżka dotacyjna) NIEAKTUALNY Zał. 1 Formularz rekrutacyjny SZANSA ścieżka dotacyjna Zał. 2 - Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego (ścieżka dotacyjna) Zał. 3 - Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego (ścieżka dotacyjna) Zał. 4 - Umowa uczestnictwa w projekcie (ścieżka dotacyjna) Zał. 5 - Opis sektorów wykluczonych Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości AKTUALIZACJA 07.12.2021 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości AKTUALIZACJA 07.10.2021 NIEAKTUALNY Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości NIEAKTUALNY Zał. 1 - Wniosek o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą Zał. 1a - Biznesplan (2022) Zał. 1a - Biznesplan Zał. 1b - Formularz de minimis Zał. 2 - Karta oceny formalnej wniosku o wsparcie finansowe Zał. 3 - Karta oceny merytorycznej wniosku o wsparcie finansowe Zał. 4 - Umowa dofinansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej (16.02.2022) Zał. 4 - Umowa dofinansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej NIEAKTUALNA

26.09.2020 r.

Dokumentacja projektowa dla ścieżki dotacyjnej zostanie opublikowana w późniejszym terminie.

Menu