Dokumentacja projektowa – ŚCIEŻKA DOTACYJNA

30.07.2021 r.

Dokumentacja projektowa dla ścieżki dotacyjnej.

11.10.2021 r.

Dokumentacja projektowa dla ścieżki dotacyjnej – aktualizacja.

15.12.2021 r.

Dokumentacja projektowa dla ścieżki dotacyjnej – aktualizacja wzoru biznesplanu dla 2022 r.

16.02.2022 r.

Dokumentacja projektowa dla ścieżki dotacyjnej – aktualizacja wzoru umowy dofinansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej.

26.09.2020 r.

Dokumentacja projektowa dla ścieżki dotacyjnej zostanie opublikowana w późniejszym terminie.

Menu