Rozeznanie rynku

Zapraszamy do składania ofert na:

  1. Rozpoznanie rynku z dnia 04.09.2017 r. w zakresie przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego i opracowania IPD dla 40 uczestników projektu. Oferty należy składać do 15.09.2017 r. do godz 10:00.

Indywidualne doradztwo zawodowe – zapytanie o cenę

Doradztwo zawodowe – formularz oferty

2. Rozpoznanie rynku z dnia 11.09.2017 r. w zakresie przeprowadzenia indywidualnego wsparcia psychologicznego dla 40 uczestników projektu. Oferty należy składać do 20.09.2017 r. do godz. 10:00.

Wsparcie psychologiczne – zapytanie o cenę

Wsparcie psychologiczne- formularz oferty

3. Rozpoznanie rynku z dnia 20.09.2017 r. w zakresie przeprowadzenia „Warsztatów aktywnego poszukiwania pracy” dla 40 uczestników projektu. Oferty należy składać do 27.09.2017 r. do godziny 10:00.

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – zapytanie o cenę

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – formularz oferty

4. Rozpoznanie rynku z dnia 18.10.2017 r. w zakresie przeprowadzenia szkolenia ABC przedsiębiorczości dla 5 uczestników projektu. Oferty należy składać do 24.10.2017 r. do godziny 10:00.

Szkolenie ABC przedsiębiorczości – zapytanie o cenę

Szkolenie ABC przedsiębiorczości – formularz oferty

Menu