Wyższa klasa!

Projekt „Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG Powiatu Nakielskiego” jest realizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z Powiatem Nakielskim, Gminą Sadki, Gminą Kcynia i Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju wsi Anieliny i Łodzia „Żakus” w okresie od 01.07.2018 r. do 31.05.2020 r.

Projekt skierowany jest do uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie podstawowe i ogólnokształcące z terenu powiatu nakielskiego:

 

Łącznie 724 uczniów oraz 97 nauczycieli i pracowników pedagogicznych z powiatu nakielskiego zostanie objętych wsparciem. W ramach projektu zarówno uczniowie ze szczególnymi potrzebami, jak i uczniowie zdolni otrzymają pomoc w postaci podniesienia kompetencji kluczowych i poprawy sytuacji edukacyjnej. Nauczyciele i pracownicy pedagogiczni szkół podniosą poziom kompetencji i kwalifikacji.

 

Projekt „Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG Powiatu Nakielskiego” jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Oferta projektu:

 

Zadania w projekcie:

 

 

Wartość projektu: 1 377 870,00 PLN, w tym wkład Funduszy Europejskich 1 308 976,50 PLN

 

Cel projektu:

Podniesienie kompetencji kluczowych 606 uczniów z powiatu nakielskiego, poprawa sytuacji edukacyjnej 430 uczniów ze szczególnymi potrzebami, jak i zdolnych oraz podniesienie poziomu kompetencji i kwalifikacji 97 nauczycieli z 14 szkół prowadzących kształcenie ogólne z powiatu nakielskiego, do 31.05.2020.

 

REKRUTACJA

Informujemy, że od września rozpoczyna się rekrutacja uczniów i nauczycieli do projektu „Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG Powiatu Nakielskiego”. Rozpoczęcie I naboru przewidziane jest na 10.09.2018 r., a jego zakończenie na 24.09.2018 r.

 

Rekrutacja uczestników do projektu prowadzona będzie na terenie szkół objętych projektem. Zgłoszenie do projektu należy dokonać wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny w formie papierowej w sekretariatach szkół objętych projektem oraz w biurze projektu (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy) i w biurach u parterów projektu lub w formie elektronicznej do pobrania ze stron internetowych szkół, lidera i odpowiednich dla danej szkoły partnerów (Powiat Nakielski, Gmina Sadki, Gmina Kcynia, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łodzia „Żakus”).

Regulamin oraz formularze zgłoszeniowe do pobrania na stronie.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy składać w formie papierowej w sekretariacie szkoły, biurze projektu czy biurze partnera lub elektronicznej w formie skanu (adres mailowy szkół objętych projektem, partnerów, lub biura projektu):

Biuro projektu mieści się w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział w Bydgoszczy:
Długa 34, 85-034 Bydgoszcz
tel. 52 322 90 67
mail: biuro@pte.bydgoszcz.pl, www.pte.bydgoszcz.pl
otwarte w godzinach: 8:00-16:00

Partnerzy projektu (adresy biur):

– Powiat Nakielski
gen. Henryka Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 386 66 29
mail: sekretariat@powiat-nakielski.pl, www.powiat-nakielski.pl
otwarte w godzinach: 07:00-15:00

– Gmina Sadki
Strażacka 11, 89-110 Sadki
tel. 52 339 39 52
mail: sekretariat@sadki.pl, www.sadki.pl
otwarte w godzinach: 07:00-15:00, 07:00-16:00 (wtorki), 07:00-14:00 (piątki)

– Gmina Kcynia
Rynek 23, 89-240 Kcynia
tel. 52 589 37 30
mail: urzad@kcynia.pl, www.kcynia.pl
otwarte w godzinach: 07:00-15:00, 07:00-16:00 (wtorki), 07:00-14:00 (piątki)

– Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łodzia „Żakus”
Anieliny 30, 89-110 Sadki
tel. 52 587 09 09
mail: sp_anieliny@wp.pl, www.anieliny.pl
otwarte w godzinach: 07:00-15:00

Menu