Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”

01.06.2016 r.

Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie 2 ekspertów (79342320-2 Usługi w zakresie obsługi klientów), w ramach projektu pt. „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”, planowanego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy zaprasza do zapoznania się z pełną treścią zapytania (w załączeniu) oraz do składania ofert w terminie do 09.06.2016 r.