4P – międzysektorowa inicjatywa pomocy rodzinom wielopokoleniowym

Projekt „4P – międzysektorowa inicjatywa pomocy rodzinom wielopokoleniowym” to innowacyjne przedsięwzięcie, którego celem jest wypracowanie i wdrożenie do praktyki, przy aktywnym udziale partnera ponadnarodowego z Finlandii, rozwiązań na rzecz wsparcia dla osób łączących opiekę nad dziećmi i osobami zależnymi z życiem zawodowym (tzw. pokolenie sandwich generation), w tym opracowanie innowacyjnej Platformy 4P, integrującej współpracę międzysektorową, do 28.02.2021 r.

Okres realizacji projektu: 01.02.2018-28.02.2021 r.

Partner projektu: Laurea University z Finlandii

Produktem projektu jest Instrukcja 4P i platforma 4P (4p.pte.bydgoszcz.pl):

Projekt zostanie zrealizowany w ramach 6 faz:

Menu