Materiał promocyjny

Projekt “4P – międzysektorowa inicjatywa pomocy rodzinom wielopokoleniowym” to innowacyjne przedsięwzięcie, którego celem jest wypracowanie i wdrożenie do praktyki, przy aktywnym udziale partnera ponadnarodowego z Finlandii, rozwiązań na rzecz wsparcia dla osób łączących opiekę nad dziećmi i osobami zależnymi z życiem zawodowym (tzw. pokolenie sandwich generation), w tym opracowanie innowacyjnej Platformy 4P, integrującej współpracę międzysektorową, do 28.02.2021 r.

Więcej o projekcie oraz korzyściach z uczestnictwa dowiecie się Państwo z filmu.

 

 

Menu