Aktualności

27.08.2020 r. 

Ogłoszenie o naborze do fazy wdrożenia narzędzia 4P.

Zapraszamy:

Nabory 3b i 5b będą trwały od 4 września 2020 r. do 17 września 2020 r.

Nabór formularzy odbywać się będzie:

Ze względu na stan epidemii COVID-19 nie będą realizowane spotkania informacyjno-rekrutacyjne oraz dokumenty nie będą przyjmowane bezpośrednio w biurze projektu. Za utrudnienia przepraszamy.

Więcej szczegółów w Regulaminie uczestnictwa w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne w zakładce DOKUMENTY PROJEKTOWE.

24.08.2020 r. 

Projekt “4P – międzysektorowa inicjatywa pomocy rodzinom wielopokoleniowym” to innowacyjne przedsięwzięcie, którego celem jest wypracowanie i wdrożenie do praktyki, przy aktywnym udziale partnera ponadnarodowego z Finlandii, rozwiązań na rzecz wsparcia dla osób łączących opiekę nad dziećmi i osobami zależnymi z życiem zawodowym (tzw. pokolenie sandwich generation), w tym opracowanie innowacyjnej Platformy 4P, integrującej współpracę międzysektorową, do 28.02.2021 r.

Więcej o projekcie oraz korzyściach z uczestnictwa dowiecie się Państwo z filmu.

13.08.2020 r. 
Zapraszamy instytucje pomocy i integracji społecznej oraz JST zainteresowane stworzeniem stanowisk menedżera opiekuna do zgłaszania się do projektu 4P, który jest realizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy. Więcej o projekcie oraz korzyściach z uczestnictwa, zarówno po stronie podmiotu, jak i jego klientów/odbiorców dowiecie się Państwo z filmu.
Nabór trwa od 17 sierpnia 2020 r. do 26 sierpnia 2020 r.

07.08.2020 r. 

Ogłoszenie o naborze do fazy wdrożenia narzędzia 4P.

Zapraszamy:

Nabory 2c, 3a i 5a będą trwały od 17 sierpnia 2020 r. do 26 sierpnia 2020 r.

Nabór formularzy odbywać się będzie:

Ze względu na stan epidemii COVID-19 nie będą realizowane spotkania informacyjno-rekrutacyjne oraz dokumenty nie będą przyjmowane bezpośrednio w biurze projektu. Za utrudnienia przepraszamy.

Więcej szczegółów w Regulaminie uczestnictwa w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne w zakładce DOKUMENTY PROJEKTOWE.

03.08.2020 r. 

Zapraszamy podmioty lecznicze zainteresowane utworzeniem dziennych domów pobytu ze specjalistyczną opieką medyczną lub stworzeniem stanowisk menedżera opiekuna do zgłaszania się do projektu 4P, który jest realizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy. Więcej o projekcie oraz korzyściach z uczestnictwa, zarówno po stronie podmiotu, jak i jego klientów/odbiorców dowiecie się Państwo z filmu.

Nabór trwa od 15 lipca 2020 r. do 7 sierpnia 2020 r.

4P – Podmioty lecznicze

Zapraszamy podmioty lecznicze zainteresowane utworzeniem dziennych domów pobytu ze specjalistyczną opieką medyczną lub stworzeniem stanowisk menedżera opiekuna do zgłaszania się do projektu 4P, który jest realizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy. Więcej o projekcie oraz korzyściach z uczestnictwa, zarówno po stronie podmiotu, jak i jego klientów/odbiorców dowiecie się Państwo z filmu.Nabór trwa od 15 lipca 2020 r. do 7 sierpnia 2020 r.

Opublikowany przez 4P Sandwich Generation Poniedziałek, 3 sierpnia 2020

30.07.2020 r. 

W związku z epidemią koronawirusa uniemożliwiającą prowadzenie efektywnej rekrutacji, nabór nr 3, 4 i 5 zostaje wydłużony do 7 sierpnia 2020 r.

Za utrudnienia przepraszamy i zapraszamy do mailowego przesyłania zgłoszeń 😊

23.07.2020 r. 

Zapraszamy instytucje pomocy i integracji społecznej, JST i NGO zainteresowane stworzeniem stanowisk menedżera opiekuna do zgłaszania się do projektu 4P, który jest realizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy. Więcej o projekcie oraz korzyściach z uczestnictwa, zarówno po stronie podmiotu, jak i jego klientów/odbiorców dowiecie się Państwo z filmu.

Nabór trwa od 15 lipca 2020 r. do 29 lipca 2020 r.

21.07.2020 r. 

Zapraszamy instytucje wychowania przedszkolnego zainteresowane wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań do zgłaszania się do projektu 4P, który jest realizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy. Więcej o projekcie oraz korzyściach z uczestnictwa, zarówno po stronie podmiotu, jak i jego klientów dowiecie się Państwo z filmu.

Nabór trwa od 15 lipca 2020 r. do 29 lipca 2020 r.

Miejsca "Opieki Łączonej" – Instytucje Wychowania Przedszkolnego

Zapraszamy instytucje wychowania przedszkolnego zainteresowane wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań do zgłaszania się do projektu 4P, który jest realizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy. Więcej o projekcie oraz korzyściach z uczestnictwa, zarówno po stronie podmiotu, jak i jego klientów dowiecie się Państwo z filmu.Nabór trwa od 15 lipca 2020 r. do 29 lipca 2020 r.

Opublikowany przez 4P Sandwich Generation Poniedziałek, 20 lipca 2020

17.07.2020 r. 

Zapraszamy pracodawców zatrudniających opiekunów z pokolenia „sandwich generation” do zgłaszania się do projektu 4P, który jest realizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy. Więcej o projekcie oraz korzyściach z uczestnictwa, zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracownika dowiecie się Państwo z filmu.

Nabór trwa od 7 lipca 2020 r. do 21 lipca 2020 r.

 

 

06.07.2020 r. 

Ogłoszenie o naborze do fazy wdrożenia narzędzia 4P.

Zapraszamy:

Nabory 3, 4 i 5 będą trwały od 15 lipca 2020 r. do 29 lipca 2020 r.

Nabór formularzy odbywać się będzie:

Ze względu na stan epidemii COVID-19 nie będą realizowane spotkania informacyjno-rekrutacyjne oraz dokumenty nie będą przyjmowane bezpośrednio w biurze projektu. Za utrudnienia przepraszamy.

Więcej szczegółów w Regulaminie uczestnictwa w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne w zakładce DOKUMENTY PROJEKTOWE.

01.07.2020 r. 

W ramach projektu ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszeń ponawiamy nabór do fazy wdrożenia narzędzia 4P.

Zapraszamy:

Nabór nr 1b i nr 2b będzie trwał od 7 lipca 2020 r. do 21 lipca 2020 r.

Nabór formularzy odbywać się będzie:

Ze względu na stan epidemii COVID-19 nie będą realizowane spotkania informacyjno-rekrutacyjne oraz dokumenty nie będą przyjmowane bezpośrednio w biurze projektu. Za utrudnienia przepraszamy.

Więcej szczegółów w Regulaminie uczestnictwa w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne w zakładce DOKUMENTY PROJEKTOWE.

 

29.05.2020 r. 

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa uniemożliwiającym prowadzenie efektywnej rekrutacji, w tym spotkań dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie, nabór nr 1a i nr 2a zostaje wydłużony do 1 czerwca 2020 r.

Za utrudnienia przepraszamy i zapraszamy do mailowego przesyłania zgłoszeń 🙂

27.04.2020 r. 

W ramach projektu ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszeń ponawiamy nabór do fazy wdrożenia narzędzia 4P.

Zapraszamy:

Nabór nr 1a i nr 2a będzie trwał od 5 maja 2020 r. do 29 maja 2020 r.

Nabór formularzy odbywać się będzie:

Ze względu na stan epidemii COVID-19 nie będą realizowane spotkania informacyjno-rekrutacyjne oraz dokumenty nie będą przyjmowane bezpośrednio w biurze projektu. Za utrudnienia przepraszamy.

Więcej szczegółów w Regulaminie uczestnictwa w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne w zakładce DOKUMENTY PROJEKTOWE.

 

20.03.2020 r. 

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa uniemożliwiającym prowadzenie efektywnej rekrutacji, w tym spotkań dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie, nabór nr 1 i nr 2 zostaje wydłużony do 3 kwietnia 2020 r.

Za utrudnienia przepraszamy i zapraszamy do mailowego przesyłania zgłoszeń 🙂

04.03.2020 r.

Podmioty i osoby fizyczne zainteresowane udziałem w fazie wdrożenia narzędzia 4P zapraszamy na pierwsze spotkania informacyjno-rekrutacyjne:

Bydgoszcz 10.03.2020, godz. 10-12
Starówka Office, ul. Długa 16, 85-034 Bydgoszcz

Warszawa 20.03.2020, godz. 11-13
Startup Academy, ul. Dobra 56, 00-312 Warszawa

27.02.2020 r. 

W ramach projektu rozpoczynamy nabór do fazy wdrożenia narzędzia 4P.

Zapraszamy:

Nabór nr 1 i nr 2 będzie trwał od 9 marca 2020 r. do 20 marca 2020 r.

Nabór formularzy odbywać się będzie:

Więcej szczegółów w Regulaminie uczestnictwa w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne w zakładce DOKUMENTY PROJEKTOWE.

 

21.01.2021 r. 

Harmonogram wsparcia w projekcie – faza analizy wyników testu (spotkania focusowe).

03.10.2019 r. 

Harmonogram wsparcia w projekcie – faza testów.

16.07.2019 r. 

Harmonogram wsparcia w projekcie – faza testów.

11.07.2019 r. 

Harmonogram wsparcia w projekcie – faza testów.

11.07.2019 r. 

W ramach projektu kontynuujemy nabór do fazy testowania narzędzia 4P.

Zapraszamy:

Nabór nr 2E będzie trwał od 19 lipca 2019 r. do 1 sierpnia 2019 r.

Nabór formularzy odbywać się będzie:

 

 

01.07.2019 r. 

W ramach projektu kontynuujemy nabór do fazy testowania narzędzia 4P.

Zapraszamy:

świadczące usługi na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, w tym Bydgoszczy, Torunia, Grudziądza, powiatu bydgoskiego, powiatu nakielskiego, powiatu mogileńskiego, powiatu toruńskiego, powiatu żnińskiego, powiatu wąbrzeskiego, powiatu grudziądzkiego, powiatu świeckiego i powiatu golubsko-dobrzyńskiego.

 

Nabór nr 3C i 5C będzie trwał od 8 lipca 2019 r. do 19 lipca 2019 r.

Nabór formularzy odbywać się będzie:

Więcej szczegółów w Regulaminie uczestnictwa w projekcie.

 

 

 

17.06.2019 r. 

W ramach projektu kontynuujemy nabór do fazy testowania narzędzia 4P.

Zapraszamy:

Nabór nr 1F i 2D będzie trwał od 24 czerwca 2019 r. do 5 lipca 2019 r.

Nabór formularzy odbywać się będzie:

Więcej szczegółów w Regulaminie uczestnictwa w projekcie.

 

 

 

20.05.2019 r. 

W ramach projektu kontynuujemy nabór do fazy testowania narzędzia 4P.

Zapraszamy:

Nabór nr 1E i 2C będzie trwał od 27 maja 2019 r. do 10 czerwca 2019 r.

Nabór formularzy odbywać się będzie:

Więcej szczegółów w Regulaminie uczestnictwa w projekcie.

 

 

 

28.05.2019 r. 

Harmonogram wsparcia w projekcie – faza testów.

27.05.2019 r. 

Harmonogram wsparcia w projekcie – faza testów.

08.04.2019 r. 

W ramach projektu kontynuujemy nabór do fazy testowania narzędzia 4P.

Zapraszamy:

świadczące usługi na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, w tym Bydgoszczy, Torunia, powiatu bydgoskiego, powiatu nakielskiego, powiatu mogileńskiego, powiatu toruńskiego, powiatu żnińskiego, powiatu wąbrzeskiego, powiatu grudziądzkiego i powiatu świeckiego.

 

Nabór nr 3B, 4B i 5B będzie trwał od 15 kwietnia 2019 r. do 26 kwietnia 2019 r.

Nabór formularzy odbywać się będzie:

Więcej szczegółów w Regulaminie uczestnictwa w projekcie.

 

 

 

05.04.2019 r. 

W ramach projektu kontynuujemy nabór do fazy testowania narzędzia 4P.

Zapraszamy:

Nabór nr 1D będzie trwał od 10 kwietnia 2019 r. do 23 kwietnia 2019 r.

Nabór formularzy odbywać się będzie:

Więcej szczegółów w Regulaminie uczestnictwa w projekcie.

 

 

 

22.03.2019 r. 

W ramach projektu rozpoczynamy nabór do fazy testowania narzędzia 4P.

Zapraszamy:

Nabór nr 2B będzie trwał od 1 kwietnia 2019 r. do 12 kwietnia 2019 r.

Nabór formularzy odbywać się będzie:

Więcej szczegółów w Regulaminie uczestnictwa w projekcie.

 

 

 

15.03.2019 r. 

W ramach projektu rozpoczynamy nabór do fazy testowania narzędzia 4P.

Zapraszamy:

Nabór nr 1C zie trwał od 25 marca 2019 r. do 5 kwietnia 2019 r.

Nabór formularzy odbywać się będzie:

Więcej szczegółów w Regulaminie uczestnictwa w projekcie.

 

 

 

20.02.2019 r. 

W ramach projektu rozpoczynamy nabór do fazy testowania narzędzia 4P.

Zapraszamy:

świadczące usługi na obszarze Bydgoszczy, powiatu bydgoskiego, powiatu nakielskiego i powiatu toruńskiego.

 

Nabór nr 3A, 4A i 5A będzie trwał od 27 lutego 2019 r. do 12 marca 2019 r.

Nabór formularzy odbywać się będzie:

Więcej szczegółów w Regulaminie uczestnictwa w projekcie.

 

 

 

20.02.2019 r. 

W ramach projektu rozpoczynamy nabór do fazy testowania narzędzia 4P.

Zapraszamy:

Nabór nr 1B będzie trwał od 27 lutego 2019 r. do 12 marca 2019 r.

Nabór formularzy odbywać się będzie:

Więcej szczegółów w Regulaminie uczestnictwa w projekcie.

 

 

 

28.01.2019 r. 

W ramach projektu rozpoczynamy nabór do fazy testowania narzędzia 4P.

Zapraszamy:

Nabór nr 1A będzie trwał od 4 lutego 2019 r. do 19 lutego 2019 r.

Nabór formularzy odbywać się będzie:

Więcej szczegółów w Regulaminie uczestnictwa w projekcie.

 

 

 

28.01.2019 r. 

W ramach projektu rozpoczynamy nabór do fazy testowania narzędzia 4P.

Zapraszamy:

świadczące usługi na obszarze Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego.

 

Nabór nr 3, 4 i 5 będzie trwał od 4 lutego 2019 r. do 22 lutego 2019 r.

Nabór formularzy odbywać się będzie:

Więcej szczegółów w Regulaminie uczestnictwa w projekcie.

 

 

 

23.01.2019 r. 

W ramach projektu rozpoczynamy nabór do fazy testowania narzędzia 4P.

Zapraszamy:

Nabór nr 2A będzie trwał od 31 stycznia 2019 r. do 13 lutego 2019 r.

Nabór formularzy odbywać się będzie:

Więcej szczegółów w Regulaminie uczestnictwa w projekcie.

 

 

 

18.12.2018 r. 

W ramach projektu rozpoczynamy nabór do fazy testowania narzędzia 4P.

Zapraszamy:

Nabór nr 1 i nr 2 będzie trwał od 7 stycznia 2019 r. do 25 stycznia 2019 r.

Nabór formularzy odbywać się będzie:

Więcej szczegółów w Regulaminie uczestnictwa w projekcie.

 

 

 

Menu