MOBILNI 2

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy wraz z partnerami ponadnarodowymi realizuje projekt „Mobilni na rynku pracy 2 – program aktywizacji zawodowej osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego”

Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Partnerzy projektu:

Celem projektu jest zwiększenie stopnia integracji z rynkiem pracy oraz integracji społecznej i edukacyjnej 44 młodych osób (18-35 lat) z województwa kujawsko-pomorskiego należących do grupy NEET, czyli:

• niepracujących (bezrobotnych lub biernych zawodowo),

• nieuczestniczących w kształceniu formalnym,

• nieszkolących się (nieuczestniczących w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy – finansowanych środków publicznych)

Cel realizowany jest przez wykorzystanie programu mobilności ponadnarodowej.

Wartość Projektu: 1 515 906,47 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 468 142,37 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 429 348,21 zł

BIURO PROJEKTU I KONTAKT

PTE Odział w Bydgoszczy ul. Długa 34, 85-034 II piętro pokój 3

godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 08.00 do 16.00

tel. (52) 322 90 61

e-mail: mobilnosc@pte.bydgoszcz.pl

Zapraszamy również na naszą stronę na Facebooku: www.facebook.com/mobilniNEET

Menu