O projekcie

Projekt składa się z czterech faz:

I FAZA – REKRUTACJA – obejmująca nabór uczestników do projektu. Wszelkie informacje dotyczące procesu rekrutacji znajdują się w zakładce „Zasady rekrutacji”.

II FAZA – PRZYGOTOWANIE DO MOBILNOŚCI – w fazie tej uczestnicy biorą udział w szkoleniu wyjazdowym mającym charakter integracyjny, rozwijającym kompetencje miękkie oraz przybliżającym aspekty międzykulturowe docelowego kraju wyjazdu. Ponadto korzystają m.in. ze szkolenia językowego przygotowującego do wyjazdu zagranicznego, warsztatów i/lub kursu/szkolenia zawodowego. Przez cały czas trwania projektu zapewnione jest wsparcie mentora. Koszty dojazdu na kursy są zwracane, uczestnikom za udział w kursach zawodowych przysługuje także stypendium szkoleniowe.

III FAZA – WYJAZD ZA GRANICĘ – w trzeciej fazie trwania projektu uczestnicy wyjeżdżają za granicę, gdzie biorą udział w stażu zawodowym, a także kontynuują kurs językowy, uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych i wycieczkach pozwalających poznać kulturę kraju pobytu. Uczestnicy mają zapewnione finansowanie kosztów przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia i ubezpieczenia.

IV FAZA – POWRÓT – po powrocie z wyjazdu zagranicznego uczestnicy biorą udział m.in. w pośrednictwie pracy oraz w stażu krajowym lub kursie/szkoleniu zawodowym. Uczestnicy otrzymują zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, stypendium stażowe i szkoleniowe.

WSZYSTKIE ELEMENTY PROGRAMU SĄ BEZPŁATNE DLA UCZESTNIKÓW, KTÓRZY REGULARNIE I AKTYWNIE BIORĄ UDZIAŁ WE WSZYSTKICH FORMACH WSPARCIA!

Planowane efekty:

• Wzrost aktywności zawodowej, poziomu kwalifikacji, doświadczenia zawodowego

i umiejętności 44 osób z grupy NEET

• Wzrost motywacji i świadomości wyjścia z zagrożenia wykluczeniem społecznym 44 osób z grupy NEET

• Aktywizacja zawodowa, społeczna i edukacyjna

• Nawiązanie współpracy ponadnarodowej i wymiana doświadczeń w pracy z osobami z grupy NEET między instytucjami z Polski, Hiszpani, Malty i Włoch

Więcej informacji o projekcie można uzyskać na jednym ze spotkań informacyjnych (aktualny harmonogram spotkań dostępny na stronie internetowej oraz na fanpage’u na Facebooku).

BIURO PROJEKTU I KONTAKT

PTE odział w Bydgoszczy ul. Długa 34, 85-034 II piętro pokój 3,

godzin otwarcia od poniedziałku do piątku od 08.00 do 16.00

tel. (52) 322 90 61

e-mail: mobilnosc@pte.bydgoszcz.pl

Zapraszamy również na naszą stronę na Facebooku: www.facebook.com/mobilniNEET

Menu