Aktualności

01.04.2019 r.

Nabór IV – Włochy 2: publikacja ostatecznej listy rankingowej

28.03.2019 r.

Nabór IV – Włochy 2: publikacja wstępnej listy rankingowej

07.03.2019 r.

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA REKRUTACYJNE! (nabór Włochy 2)

28.02.2018 r.

AKTUALIZACJA REGULAMINU PROJEKTU

Informujemy, że zaktualizowaliśmy Regulamin Projektu „Mobilni na rynku pracy 2 – projekt aktywizacji zawodowej osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego”.

28.02.2018 r.

CZWARTY (OSTATNI) NABÓR FORMULARZY REKRUTACYJNYCH! 

Informujemy, że rozpoczynamy czwarty nabór zgłoszeń do Projektu „Mobilni na rynku pracy 2 – projekt aktywizacji zawodowej osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego”.

Aby zgłosić się do Projektu należy wypełnić Formularz rekrutacyjny, który znaleźć można na stronie internetowej w części Projekty Unijne, zakładka „Mobilni 2” bądź w Biurze Projektu oraz załączyć wskazane w nim zaświadczenia.

Zgłoszenia osób chętnych do wzięcia udziału w Projekcie przyjmujemy od 11 marca do 22 marca 2019 r. Formularze rekrutacyjne dostarczyć należy bezpośrednio do Biura Projektu (ul. Długa 34, Bydgoszcz, pokój 3) bądź przesłać skan podpisanych dokumentów na adres: mobilnosc@pte.bydgoszcz.pl.

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość zgłoszenia telefonicznego.

Nabór dotyczą osób zainteresowanych odbyciem mobilności ponadnarodowej we Włoszech (UWAGA – proszę wypełnić właściwy formularz zawierający w nazwie dopisek „Włochy”).

18.02.2019 r.

Nabór III – Malta: publikacja ostatecznej listy rankingowej

11.02.2019 r.

Nabór III – Malta: publikacja wstępnej listy rankingowej

11.01.2019 r.

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA REKRUTACYJNE! (aktualizacja)

28.12.2018 r.

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA REKRUTACYJNE! (aktualizacja)

17.12.2018 r.

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA REKRUTACYJNE! (aktualizacja)

 

04.12.2018 r.

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA REKRUTACYJNE!

 

04.12.2018 r.

TRZECI NABÓR FORMULARZY REKRUTACYJNYCH! 

Informujemy, że rozpoczynamy trzeci nabór zgłoszeń do Projektu „Mobilni na rynku pracy 2 – projekt aktywizacji zawodowej osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego”.

Aby zgłosić się do Projektu należy wypełnić Formularz rekrutacyjny, który znaleźć można na stronie internetowej w części Projekty Unijne, zakładka „Mobilni 2” bądź w Biurze Projektu oraz załączyć wskazane w nim zaświadczenia.

Zgłoszenia osób chętnych do wzięcia udziału w Projekcie przyjmujemy od 7 stycznia do 1 lutego 2019 r. Formularze rekrutacyjne dostarczyć należy bezpośrednio do Biura Projektu (ul. Długa 34, Bydgoszcz, pokój 3) bądź przesłać skan podpisanych dokumentów na adres: mobilnosc@pte.bydgoszcz.pl.

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość zgłoszenia telefonicznego.

Nabór dotyczą osób zainteresowanych odbyciem mobilności ponadnarodowej na Malcie (UWAGA – proszę wypełnić właściwy formularz zawierający w nazwie dopisek „Malta”).

05.09.2018 r.

Nabór II (uzupełnienie) – Włochy: publikacja ostatecznej listy rankingowej

04.09.2018 r.

Nabór II (uzupełnienie) – Włochy: publikacja wstępnej listy rankingowej

31.08.2018 r.

Nabór II – Włochy: publikacja ostatecznej listy rankingowej

24.08.2018 r.

Nabór II – Włochy: publikacja wstępnej listy rankingowej

14.08.2018 r.

DRUGI NABÓR FORMULARZY REKRUTACYJNYCH – nabór uzupełniający!

Informujemy, że drugi nabór zgłoszeń do Projektu „Mobilni na rynku pracy 2 – projekt aktywizacji zawodowej osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego” zostaje wydłużony, tzn. w okresie 21.08.2018-03.09.2018 r. prowadzony będzie nabór uzupełniający.

Aby zgłosić się do Projektu należy wypełnić Formularz rekrutacyjny, który znaleźć można na stronie internetowej w części Projekty Unijne, zakładka „Mobilni 2” bądź w Biurze Projektu oraz załączyć wskazane w nim zaświadczenia.

Zgłoszenia osób chętnych do wzięcia udziału w Projekcie przyjmujemy od 16 lipca do 14 sierpnia 2018 r. Formularze rekrutacyjne dostarczyć należy bezpośrednio do Biura Projektu (ul. Długa 34, Bydgoszcz, pokój 3) bądź przesłać skan podpisanych dokumentów na adres: mobilnosc@pte.bydgoszcz.pl.

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość zgłoszenia telefonicznego.

Nabór dotyczą osób zainteresowanych odbyciem mobilności ponadnarodowej we Włoszech (UWAGA – proszę wypełnić właściwy formularz zawierający w nazwie dopisek „Włochy”).

13.07.2018 r.

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA REKRUTACYJNE! – aktualizacja terminarza spotkań

 

09.07.2018 r.

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA REKRUTACYJNE!

09.07.2018 r.

Nabór I – Hiszpania: publikacja ostatecznej listy rankingowej

05.07.2018 r.

Nabór I – Hiszpania: publikacja wstępnej listy rankingowej

02.07.2018 r.

DRUGI NABÓR FORMULARZY REKRUTACYJNYCH! 

Informujemy, że rozpoczynamy drugi nabór zgłoszeń do Projektu „Mobilni na rynku pracy 2 – projekt aktywizacji zawodowej osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego”.

Aby zgłosić się do Projektu należy wypełnić Formularz rekrutacyjny, który znaleźć można na stronie internetowej w części Projekty Unijne, zakładka „Mobilni 2” bądź w Biurze Projektu oraz załączyć wskazane w nim zaświadczenia.

Zgłoszenia osób chętnych do wzięcia udziału w Projekcie przyjmujemy od 16 lipca do 14 sierpnia 2018 r. Formularze rekrutacyjne dostarczyć należy bezpośrednio do Biura Projektu (ul. Długa 34, Bydgoszcz, pokój 3) bądź przesłać skan podpisanych dokumentów na adres: mobilnosc@pte.bydgoszcz.pl.

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość zgłoszenia telefonicznego.

Nabór dotyczą osób zainteresowanych odbyciem mobilności ponadnarodowej we Włoszech (UWAGA – proszę wypełnić właściwy formularz zawierający w nazwie dopisek „Włochy”).

25.06.2018 r.

PIERWSZY NABÓR FORMULARZY REKRUTACYJNYCH PRZEDŁUŻONY DO 29.06.2018 R.! 

Informujemy, że ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszeń pierwszy nabór do Projektu „Mobilni na rynku pracy 2 – projekt aktywizacji zawodowej osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego” zostaje przedłużony do 29.06.2018 r.

Aby zgłosić się do Projektu należy wypełnić Formularz rekrutacyjny, który znaleźć można na stronie internetowej w części Projekty Unijne, zakładka „Mobilni 2” bądź w Biurze Projektu oraz załączyć wskazane w nim zaświadczenia.

Formularze rekrutacyjne dostarczyć należy bezpośrednio do Biura Projektu (ul. Długa 34, Bydgoszcz, pokój 3) bądź przesłać skan podpisanych dokumentów na adres: mobilnosc@pte.bydgoszcz.pl.

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość zgłoszenia telefonicznego.

Nabór dotyczą osób zainteresowanych odbyciem mobilności ponadnarodowej w Hiszpanii.

 

 

05.06.2018 r.

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA REKRUTACYJNE!

 

 

24.05.2018 r.

ZAPRASZAMY DO PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH!

 

16.05.2018 r.

PIERWSZY NABÓR FORMULARZY REKRUTACYJNYCH! 

Informujemy, że rozpoczynamy pierwszy nabór zgłoszeń do Projektu „Mobilni na rynku pracy 2 – projekt aktywizacji zawodowej osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego”.

Aby zgłosić się do Projektu należy wypełnić Formularz rekrutacyjny, który znaleźć można na stronie internetowej w części Projekty Unijne, zakładka „Mobilni 2” bądź w Biurze Projektu oraz załączyć wskazane w nim zaświadczenia.

Zgłoszenia osób chętnych do wzięcia udziału w Projekcie przyjmujemy od 1 do 25 czerwca 2018 r. Formularze rekrutacyjne dostarczyć należy bezpośrednio do Biura Projektu (ul. Długa 34, Bydgoszcz, pokój 3) bądź przesłać skan podpisanych dokumentów na adres: mobilnosc@pte.bydgoszcz.pl.

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość zgłoszenia telefonicznego.

Nabór dotyczą osób zainteresowanych odbyciem mobilności ponadnarodowej w Hiszpanii.

Menu