Aktualności

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy wraz z partnerami krajowymi i ponadnarodowymi realizuje projekt „Mobilni na rynku pracy – program aktywizacji zawodowej osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego”

30.06.2017 r.

Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu

20.06.2017 r.

Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu

30.05.2017 r.

Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu

28.04.2017 r.

Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu

31.03.2017 r.

Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu

03.03.2017 r.

Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu

22.02.2017 r.

Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu

30.01.2017 r.

Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu

09.01.2017 r.

Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu

02.01.2017 r.

Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu

12.12.2016 r.

Ostateczna lista rankingowa w naborze IV (Włochy) – zakwalifikowano 12 osób, 5 zostało ujętych na liście rezerwowej

09.12.2016 r.

Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu

16.11.2016 r.

Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu

14.11.2016 r.

UWAGA DATY I MIEJSCA SPOTKAŃ REKRUTACYJNYCH

Poniżej załączamy aktualny harmonogram spotkań informacyjno-rekrutacyjnych, zachęcamy do udziału.

harmonogram-spotkan-informacyjno-rekrutacyjnych-nabor-iv


 

03.11.2016 r.

CZWARTY – OSTATNI NABÓR DO PROGRAMU MOBILNOŚCI PONADNARODOWEJ. KIERUNEK: POŁUDNIOWE WŁOCHY

Informujemy, że 14.11.2016 r. rozpoczynamy ostatni nabór zgłoszeń do Projektu „Mobilni na rynku pracy – projekt aktywizacji zawodowej osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego”.

Aby zgłosić się do Projektu należy wypełnić Formularz rekrutacyjny, który znaleźć można na stronie internetowej w części Projekty Unijne, zakładka „Mobilni” bądź w Biurze Projektu oraz załączyć wskazane w nim zaświadczenia. Proszę zwrócić uwagę, by korzystać z dokumentu zaktualizowanego w 10/2016 r.

Zgłoszenia osób chętnych do wzięcia udziału w Projekcie przyjmujemy od 14 listopada do 5 grudnia 2016 r. Formularze rekrutacyjne dostarczyć należy bezpośrednio do Biura Projektu (ul. Długa 34, Bydgoszcz, pokój 108) bądź przesłać skan podpisanych dokumentów na adres: mobilnosc@pte.bydgoszcz.pl.

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość zgłoszenia telefonicznego.

Nabór dotyczy osób zainteresowanych odbyciem mobilności ponadnarodowej we Włoszech (12 wolnych miejsc).

21.10.2016 r.

Aktualizacja harmonogramu wsparcia w ramach projektu

09.09.2016 r.

Aktualizacja harmonogramu wsparcia w ramach projektu

25.08.2016 r.

Aktualizacja harmonogramu wsparcia w ramach projektu

17.08.2016 r.

Publikacja ostatecznej listy rankingowej w ramach naboru III, uzupełniającego

08.08.2016 r.

Aktualizacja harmonogramu wsparcia w ramach projektu

02.08.2016 r.

Publikacja ostatecznej listy rankingowej w ramach naboru III

28.06.2016

ROZEZNANIE RYNKU 

W związku z realizacją Projektu „Mobilni na rynku pracy – program aktywizacji zawodowej osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego” Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy ogłasza nabór ofert na organizację transportu na Maltę dla uczestników i mentora Projektu. Więcej informacji w załączniku.

Aktualny harmonogram realizacji projektu

21.06.2016

ZMIANA W KRAJACH DOCELOWYCH MOBILNOŚCI PONADNARODOWEJ

Z przykrością informujemy, że z przyczyn niezależnych od nas nie odbędzie się mobilność ponadnarodowa w Czechach. Nie zmienia to jednak procesu rekrutacji – nadal rekrutujemy uczestników chcących odbyć mobilność ponadnarodową w Niemczech, natomiast uczestnicy, którzy złożyli dotychczas dokumenty rekrutacyjne na Czechy, zostaną automatycznie przesunięci na nabór do nowego kraju (po wyrażeniu swojej zgody).

Uczestników, którzy chcą wziąć udział w mobilności ponadnarodowej, ale nie są to Niemcy prosimy o składanie formularzy zgłoszeniowych zaznaczając w odpowiednim miejscu Maltę. O tym, gdzie ostatecznie będzie odbywać się mobilność ponadnarodowa dla czwartej grupy poinformujemy najszybciej, jak to możliwe.

12.06.2016

Aktualny harmonogram spotkań informacyjno-rekrutacyjnych w ramach projektu

03.06.2016

Aktualny harmonogram wsparcia w ramach projektu

03.06.2016

Aktualny harmonogram realizacji projektu

01.06.2016

Lista rankingowa formularzy rekrutacyjnych – grupa odbywająca mobilność ponadnarodową w Niemczech (nabór uzupełniający)


27.05.2016

Aktualny harmonogram realizacji projektu


17.05.2016

Lista rankingowa formularzy rekrutacyjnych – grupa odbywająca mobilność ponadnarodową w Niemczech

17.05.2016

Aktualny harmonogram spotkań informacyjno-rekrutacyjnych

17.05.2016

Nabór uzupełniający do grupy odbywającej mobilność ponadnarodową w Niemczech

Ze względu na wolne miejsca do grupy odbywającej mobilność ponadnarodową w Niemczech (edycja 1) zapraszamy do zgłaszania się w ramach naboru uzupełniającego, trwającego od 17 do 25 maja 2016 r.

Przypominamy, że Formularze rekrutacyjne dostarczyć należy bezpośrednio do Biura Projektu (ul. Długa 34, Bydgoszcz, pokój 108) bądź przesłać skan podpisanych dokumentów na adres: mobilnosc@pte.bydgoszcz.pl) lub do punktów rekrutacyjnych na terenie województwa. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest również zgłoszenie telefoniczne.

Liczba wolnych miejsc – 3 (edycja 1) i 11 (edycja 2).


10.05.2016

Aktualny harmonogram realizacji projektu

09.05.2016

Lista rankingowa formularzy rekrutacyjnych – grupa odbywająca mobilność ponadnarodową na Malcie

Numer formularza nadany był w momencie składania dokumentów. W celu uzyskania numeru proszę o kontakt z biurem projektu.


26.04.2016

WYDŁUŻENIE NABORU FORMULARZY – dla naboru do Czech i Niemiec

Informujemy, że dnia 26 kwietnia zakończyliśmy nabór formularzy rekrutacyjnych osób zainteresowanych odbyciem mobilności ponadnarodowej na Malcie.

Jednocześnie przedłużony zostaje nabór zgłoszeń do grup odbywających mobilność ponadnarodową w Czechach i w Niemczech – formularze rekrutacyjne Kandydatów do tych grup przyjmujemy do 6 maja 2016 r. Przypominamy, że Formularze rekrutacyjne dostarczyć należy bezpośrednio do Biura Projektu (ul. Długa 34, Bydgoszcz, pokój 108) bądź przesłać skan podpisanych dokumentów na adres: mobilnosc@pte.bydgoszcz.pl) lub do punktów rekrutacyjnych na terenie województwa. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest również zgłoszenie telefoniczne.


19.04.2016

Kolejne spotkania rekrutacyjne

Bydgoszcz ul. Długa 34, sala 201 – 21.04.2016 r., godz. 10.00

Nakło nad Notecią ul. Dąbrowskiego 54, budynek Starostwa Powiatowego – 25.04.2016 r., godz. 10.00

Toruń ul. Konstytucji 3 Maja 40c, budynek MOPR Toruń – 25.04.2016 r., godz. 10.00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


18.04.2016

Aktualizacja harmonogramu spotkań rekrutacyjnych

14.04.2016

Aktualizacja harmonogramu spotkań rekrutacyjnych

11.04.2016

Harmonogram realizacji projektu

11.04.2016

Wzór wniosku o zaświadczenie o niepełnosprawności – niezbędny do uzyskania dokumentu we właściwym Zespole ds. orzekania o niepełnosprawności (wzór dot. Bydgoszczy)

31.03.2016

LISTA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH NA TERENIE WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO

31.03.2016

HARMONOGRAM SPOTKAŃ REKRUTACYJNYCH

31.03.2016

PIERWSZE TRZY NABORY FORMULARZY REKRUTACYJNYCH! (aktualizacja terminu)

Informujemy, że rozpoczynamy równolegle pierwszy, drugi i trzeci nabór zgłoszeń do Projektu „Mobilni na rynku pracy – projekt aktywizacji zawodowej osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego”.

Aby zgłosić się do Projektu należy wypełnić Formularz rekrutacyjny, który znaleźć można na stronie internetowej w części Projekty Unijne, zakładka „Mobilni” bądź w Biurze Projektu oraz załączyć wskazane w nim zaświadczenia.

Zgłoszenia osób chętnych do wzięcia udziału w Projekcie przyjmujemy od 7 do 26 kwietnia 2016 r. Formularze rekrutacyjne dostarczyć należy bezpośrednio do Biura Projektu (ul. Długa 34, Bydgoszcz, pokój 108) bądź przesłać skan podpisanych dokumentów na adres: mobilnosc@pte.bydgoszcz.pl.

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość zgłoszenia telefonicznego.

Nabory dotyczą osób zainteresowanych odbyciem mobilności ponadnarodowej w Niemczech (nabór 1), Czechach (nabór 2) i na Malcie (nabór 3).

Menu