Dokumenty do pobrania

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy wraz z partnerami krajowymi i ponadnarodowymi realizuje projekt „Mobilni na rynku pracy – program aktywizacji zawodowej osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego”

fu-ue

Regulamin projektu wraz z załącznikami

Aktualizacja dokumentacji rekrutacyjnej – od dnia 20.10.2016 r. (dotyczy osób noworekrutowanych do projektu)

 

Menu