Realizatorzy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy wraz z partnerami krajowymi i ponadnarodowymi realizuje projekt „Mobilni na rynku pracy – program aktywizacji zawodowej osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego”

Lider Projektu

PTE_02Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy (PTE) z siedzibą przy ul. Długiej 34, 85-034 Bydgoszcz

Partnerzy krajowi

bkp_01Bydgoski Klaster Przemysłowy (BKP) z siedzibą przy ul. Mennica 6, 85-112 Bydgoszcz

pup_01Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy (PUP) z siedzibą przy ul. Toruńskiej 147, 85-950 Bydgoszcz

Partnerzy zagraniczni

EASYIZI Ltd t/a Easy Job Bridge, St. Paul’s Street 331, VLT1211 Valletta Malta

SPISozialpsychiatrische Initiative Paderborn e. V., Nordstraße 27, D-33102 Paderborn Niemcy

logo-rfsEuroform RFS, 87036 Rende, Piazza Della Libertà

Menu