Nowe kwalifikacje szansą na lepszy start dla młodych

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy od dnia 1 sierpnia 2014 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. realizuje na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu, projekt pt. „Nowe kwalifikacje szansą na lepszy start dla młodych” (nr projektu WND-POKL.06.01.01-04-134/14) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”.

nks_na_storne_01Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy od dnia 1 sierpnia 2014 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. realizuje na podstawie umowy zawartej  z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu, projekt pt. „Nowe kwalifikacje szansą na lepszy start dla młodych” (nr projektu WND-POKL.06.01.01-04-134/14) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”.

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności i gotowości do zatrudnienia 50 osób (28 kobiet, 22 mężczyzn) w wieku poniżej 25 roku życia, zamieszkujących powiaty: lipnowski, radziejowski i włocławski województwa kujawsko-pomorskiego pozostających bez zatrudnienia (z kategorii NEET), poprzez podniesienie , uzupełnienie lub zmianę posiadanych kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia.

W ramach projektu oferujemy Uczestnikom następujące formy wsparcia:

-> spotkania indywidualne z doradcą zawodowym,

-> warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,

-> pośrednictwo pracy,

-> dodatki relokacyjne (do 5 000,00 zł),

-> kursy zawodowe do wyboru spośród następujących:

     – Grafika komputerowa – 2 edycje x 5 osób,

     – Kasjer-sprzedawca obsługą programu fakturującego – 10 osób,

     – Księgowość komputerowa – 10 osób,

     – Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC – 10 osób,

     – Prawo jazdy C, C+E z kwalifikacją wstępną – 10 osób.

WSZYSTKIE ZAJĘCIA W RAMACH PRZEDMIOTOWEGO PROJEKTU SĄ BEZPŁATNE

Dodatkowo zapewniamy:

• stypendium szkoleniowe,

• zwrot kosztów dojazdu,

• 3 miesięczne staże zawodowe w firmach,

• poczęstunek podczas szkoleń,

• ubezpieczenie NNW.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać:

BIURO PROJEKTU I KONTAKT
Włocławski Inkubator Innowacyjności i Przedsiębiorczości
ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek, I piętro, pokój 116
tel.: 609 395 563
e-mail: sliwiak@pte.bydgoszcz.pl

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY

ue_02

Menu