Aktualności / ogłoszenia

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy od dnia 1 sierpnia 2014 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. realizuje na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu, projekt pt. „Nowe kwalifikacje szansą na lepszy start dla młodych” (nr projektu WND-POKL.06.01.01-04-134/14) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”.

nks_na_storne_01

Informacja o wynikach

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy informuje, iż w prowadzonym postępowaniu ofertowym nr 5/2014 z dnia 06.11.2014 r. organizacji oraz przeprowadzenia kursu kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej w zakresie bloku programowego dla prawa jazdy kategorii C oraz C+E, w związku z realizowanym projektem unijnym w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy PO KL, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez: Ośrodek Szkolenia Kierowców Mariusz Linkowski, ul. Zabłotna 13, 87-630 Skępe.

Informacja o wynikach

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy informuje, iż w prowadzonym postępowaniu ofertowym nr 4/2014 z dnia 06.11.2014 r. dotyczącym organizacji oraz przeprowadzenia kursu „Operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC”, w związku z realizowanym projektem unijnym w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy PO KL, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez: Centrum Kształcenie i Zarządzania „ATUT” Sp. z o.o., ul. Wieniecka 34, 87-800 Włocławek.

Informacja o wynikach

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy informuje, iż w prowadzonym postępowaniu ofertowym nr 3/2014 z dnia 28.10.2014 r. dotyczącym organizacji oraz przeprowadzenia kursu prawa jazdy kategorii C oraz C+E, w związku z realizowanym projektem unijnym w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy PO KL, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez: Ośrodek Szkolenia Kierowców Mariusz Linkowski, ul. Zabłotna 13, 87-630 Skępe.

Informacja o wynikach

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy informuje, iż w prowadzonym postępowaniu ofertowym nr 2/2014 z dnia 26.09.2014 r. dotyczącym zakupu usługi cateringowej polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu ciepłych posiłków oraz bufetu kawowego, w związku z realizowanym projektem unijnym w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy PO KL, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez: Profit Quest Polska Sp. z o.o., ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek.

Informacja o wynikach

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy informuje, iż w prowadzonym postępowaniu ofertowym nr 1/2014 z dnia 13.08.2014 r. dotyczącym zakupu plakatów, ulotek oraz roll-up, w związku z realizowanym projektem unijnym w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy PO KL, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez: Studio graficzne VIDIGO Marcel Haberski, ul. Toruńska 148/B11, 87-800 Włocławek.

Praca przy realizacji projektu

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne O/Bydgoszcz poszukuje do współpracy przy realizacji projektu „Nowe kwalifikacje szansą na lepszy start dla młodych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki trenerów-wykładowców z zakresu:

–        doradztwa zawodowego,

–        wykładowców Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy,

–        pośredników pracy,

–        obsługi komputera,

–        grafiki komputerowej

–        technik sprzedaży i marketingu,

–        negocjacji i technik komunikacji,

–        obsługi kas fiskalnych,

–        obsługi programów fakturujących,

–        księgowości komputerowej

Przy wyborze trenerów-wykładowców będą brane pod uwagę następujące kryteria:

–        wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje – 60 punktów

–        przygotowanie pedagogiczne – 20 punktów

–        dyspozycyjność – 20 punktów

Osoby zainteresowane prowadzeniem zajęć proszone są o składanie CV osobiście (zakładka „Do pobrania”), pocztą tradycyjną lub pocztą kurierską w terminie do dnia 20 października 2014 r. (decyduje data wpływu). Doradcy zawodowi oraz wykładowcy Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy do 02.10.2014 r. Do podania należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i przygotowanie pedagogiczne (dyplomy, zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniach, referencje). Podania należy kierować do Włocławskiego Inkubatora Innowacyjności i Przedsiębiorczości, ul. Toruńska 148, pok. 116, 87-800 Włocławek.

ue_02

Menu