Własny biznes Twoją szansą!

Projekt „Własny biznes Twoją szansą!” realizowany jest w okresie 01.12.2021-30.09.2023 na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

Projekt skierowany jest wyłącznie do 88 osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z województwa kujawsko-pomorskiego (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), w tym:

W projekcie zaplanowano kompleksowe wsparcie obejmujące:

  1. stawka jednostkowa na samozatrudnienie 23 050,00 zł
  2. wsparcie pomostowe przez 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę (obowiązującej w 8/2021 r., tj. 2 800,00 zł netto) – średnio w projekcie 2 120,00 zł netto na miesiąc na osobę

 

UWAGA: do udziału w projekcie zapraszamy byłych uczestników projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO, o ile spełniają przesłanki określone dla grupy docelowej.

Menu