Dokumentacja projektowa – etap rekrutacji

15.07.2022 r.

Publikacja dokumentacji – aktualizacja regulaminu rekrutacji uczestników

30.05.2022 r.

Publikacja dokumentacji – aktualizacja regulaminu rekrutacji uczestników

28.03.2022 r.

Publikacja dokumentacji – aktualizacja wzoru formularza rekrutacyjnego

23.03.2022 r.

Publikacja dokumentacji

Menu