Dokumentacja projektowa – etap wnioskowania o wsparcie finansowe

22.02.2023 r.

Publikacja dokumentacji – aktualizacja regulaminu przyznawania środków finansowych oraz załączników nr 1, 3, 6 i 7

19.01.2023 r.

Publikacja dokumentacji – aktualizacja regulaminu przyznawania środków finansowych

23.12.2022 r.

Publikacja dokumentacji – aktualizacja regulaminu przyznawania środków finansowych

14.11.2022 r.

Publikacja dokumentacji – aktualizacja regulaminu przyznawania środków finansowych

29.09.2022 r.

Publikacja dokumentacji – aktualizacja regulaminu przyznawania środków finansowych

15.07.2022 r.

Publikacja dokumentacji – aktualizacja regulaminu przyznawania środków finansowych

13.06.2022 r.

Publikacja dokumentacji – aktualizacja regulaminu przyznawania środków finansowych

09.05.2022 r.

Publikacja dokumentacji – aktualizacja regulaminu przyznawania środków finansowych

07.04.2022 r.

Publikacja dokumentacji – aktualizacja wzoru biznesplanu

23.03.2022 r.

Publikacja dokumentacji

Regulamin przyznawania środków finansowych (07.02.2023) Regulamin przyznawania środków finansowych (NIEAKTUALNY) Regulamin przyznawania środków finansowych (NIEAKTUALNY) Regulamin przyznawania środków finansowych (NIEAKTUALNY) Regulamin przyznawania środków finansowych (NIEAKTUALNY) Regulamin przyznawania środków finansowych (NIEAKTUALNY) Regulamin przyznawania środków finansowych (NIEAKTUALNY) Regulamin przyznawania środków finansowych (NIEAKTUALNY) Regulamin przyznawania środków finansowych (NIEAKTUALNY) Zał. 1 Wzór wniosku o przyznanie środków finansowych ... (UWAGA wniosek należy wypełniać na pliku do edycji elektronicznej) Zał. 1 Wzór wniosku o przyznanie środków finansowych ... (PLIK DO EDYCJI ELEKTRONICZNEJ) Zał. 1 Wzór wniosku o przyznanie środków finansowych ... (PLIK DO EDYCJI ELEKTRONICZNEJ) (NIEAKTUALNY) Zał. 1a Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Zał. 2 Wzór biznesplanu Zał. 2 Wzór biznesplanu (NIEAKTUALNY) Zał. 3 Wzór karty oceny formalnej wniosku o przyznanie środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej Zał. 3 Wzór karty oceny formalnej wniosku o przyznanie środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej (NIEAKTUALNY) Zał. 4 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o przyznanie środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej Zał. 5 Standard oceny biznesplanów Zał. 6 Wzór wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego (UWAGA wniosek należy wypełniać na pliku do edycji elektronicznej) Zał. 6 Wzór wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego (PLIK DO EDYCJI ELEKTRONICZNEJ) Zał. 6 Wzór wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego (PLIK DO EDYCJI ELEKTRONICZNEJ) (NIEAKTUALNY) Zał. 7 Wzór karty oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego Zał. 7 Wzór karty oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego (NIEAKTUALNY) Zał. 8 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego Zał. 9 Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego Zał. 9 Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego (NIEAKTUALNY) Zał. 10 Wzór umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

Menu