Dokumentacja projektowa – etap wnioskowania o wsparcie finansowe

15.07.2022 r.

Publikacja dokumentacji – aktualizacja regulaminu przyznawania środków finansowych

13.06.2022 r.

Publikacja dokumentacji – aktualizacja regulaminu przyznawania środków finansowych

09.05.2022 r.

Publikacja dokumentacji – aktualizacja regulaminu przyznawania środków finansowych

07.04.2022 r.

Publikacja dokumentacji – aktualizacja wzoru biznesplanu

23.03.2022 r.

Publikacja dokumentacji

Menu