Kluby Seniora przy PTE w Bydgoszczy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich pn. “Klub Seniora “Wiedza – Aktywność – Pasje” przy PTE w Bydgoszczy” oraz “Klub Seniora “Zdrowie – Zainteresowania – Kultura” przy PTE w Bydgoszczy”.

Wsparcie w ramach projektów jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Menu