Kluby Seniora

02/2023

ZOFIA PACHNIK realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Animacyjny Klub Seniora”

 

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – zgodnie z definicją wskazaną w ogłoszeniu o naborze) w wieku od 60. roku życia zamieszkujących na terenie obszaru LSR w Bydgoszczy do 30.06.2023 r. poprzez prowadzenie zajęć w klubie „Animacyjny Klub Seniora” oraz realizację wieloaspektowego wsparcia: integracyjno-uspołeczniającego, terapeutycznego oraz animacji społecznej.

Dofinansowanie projektu z UE: 50 000,00 PLN

_________________________________________________________________________________________________

 

Dofinansowanie projektu z UE: 50 000,00 PLN

 

10.2021

Już od października 2021 r. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy rozpoczyna realizację 2 nowych projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich pn. „Wiedza – Aktywność – Pasje II” oraz „Zdrowie – Zainteresowania – Kultura II”

Wsparcie w ramach projektów jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Po więcej informacji zapraszamy do zakładek: „Wiedza – Aktywność – Pasje II” oraz „Zdrowie – Zainteresowania – Kultura II”

_____________________________________________________________________________________________

09/2019

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich pn. „Klub Seniora „Wiedza – Aktywność – Pasje” przy PTE w Bydgoszczy” oraz „Klub Seniora „Zdrowie – Zainteresowania – Kultura” przy PTE w Bydgoszczy”.

Wsparcie w ramach projektów jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Menu