ZDROWIE – ZAINTERESOWANIA – KULTURA II

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej 15 osób w wieku 60+ zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 2 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na obszarze objętym LSR Miasta Bydgoszczy (jednostki urbanistyczne Bydgoszczy: Śródmieście, Bocianowo, Wilczak, Błonie, Fordon I, Fordon II, Okole) poprzez realizację wieloaspektowego wsparcia w zakresie aktywizacji społecznej, w tym wyjazdów rekreacyjnych, wyjść uspołeczniających, warsztatów grupowych rozwijających zainteresowania, arteterapeutą, trenerem interpersonalnym. Projekt zostanie skierowany do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i/lub niepełnosprawnych oraz do ich otoczenia. Projekt zostanie zrealizowany w terminie do 31.03.2022 r.

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych od 1.10.2021 do 08.10.2021

REGULAMIN PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI

Formularz zgłoszeniowy dla OTOCZENIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA UCZESTNIKA PROJEKTU

Menu