Klub Seniora „Zdrowie – Zainteresowania – Kultura” przy PTE w Bydgoszczy

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej 15 osób w wieku 60+ zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na obszarze LSR Miasta Bydgoszczy (jednostki urbanistyczne Bydgoszczy: Śródmieście, Bocianowo, Wilczak, Błonie, Fordon I, Fordon II, Okole) poprzez realizację wieloaspektowego wsparcia w zakresie aktywizacji społecznej, w tym wyjazdów rekreacyjnych, wyjść uspołeczniających, warsztatów grupowych z podróżnikiem, terapeutą, historykiem, ekonomistą. Projekt jest skierowany do osób niesamodzielnych ze względu na wiek (65+), stan zdrowia lub niepełnosprawność.

Okres realizacji projektu: 01.09.2019 – 31.10.2020

Całkowita wartość projektu: 52 631,58 zł

Wartość dofinansowania projektu z UE (z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020): 50 000,00 zł

 

REKRUTACJA

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy w dniach od 01.09.2019 – 18.10.2019 r. prowadzi rekrutację do projektu pt. “Klub Seniora “Zdrowie – Zainteresowania – Kultura” przy PTE w Bydgoszczy”.

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych w biurze projektu: ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz. Dokumenty do pobrania poniżej:

Regulamin rekrutacji ZZK

Regulamin projektu ZZK

Formularz zgłoszeniowy ZZK

 

Menu