Animacyjny Klub Seniora

ZOFIA PACHNIK realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Animacyjny Klub Seniora”

 

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – zgodnie z definicją wskazaną w ogłoszeniu o naborze) w wieku od 60. roku życia zamieszkujących na terenie obszaru LSR w Bydgoszczy do 30.06.2023 r. poprzez prowadzenie zajęć w klubie „Animacyjny Klub Seniora” oraz realizację wieloaspektowego wsparcia: integracyjno-uspołeczniającego, terapeutycznego oraz animacji społecznej.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 50 000,00 PLN

 

REKRUTACJA

ZOFIA PACHNIK w dniach od  27.02.2023 – 07.03.2023 prowadzi rekrutację do projektu w Animacyjny Klub Seniora.

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych w biurze projektu: ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz lub elektronicznie. Dokumenty do pobrania poniżej:

REGULAMIN PROJEKTU AKS

Regulamin Rekrutacji AKS

Formularz zgłoszeniowy dla UCZESTNIKA AKS

Menu