Idea RLKS

Inicjatywa powołania LGD jest wynikiem połączenia starań lokalnych organizacji pozarządowych i Urzędu Miasta Bydgoszczy jako odpowiedz na możliwość wykorzystania środków unijnych w latach 2014-2020.

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS)Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (ang. Community-led local development – CLLD) stanowi jeden z nowych instrumentów realizacji podejścia terytorialnego w polityce rozwoju, który został zaproponowany przez Komisję Europejską na nowy okres finansowy 2014-2020. RLKS jest narzędziem służącym włączeniu obywateli na szczeblu lokalnym w inicjowanie i realizację działań na rzecz rozwoju lokalnego. Co istotne, rozwój ten ma być inicjowany w sposób oddolny. Działania będą realizowane przez LGD na obszarach objętych lokalnymi strategiami rozwoju i na ich podstawie. W ramach RLKS społeczność lokalna przejmuje stery i tworzy partnerstwo lokalne, które opracowuje i realizuje zintegrowaną strategię rozwoju.

f5996f8d49

Menu