Realizatorzy projektu

Projekt „Powrót na rynek pracy III - nowa ścieżka kariery” realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

2e7fe99e28LIDER PROJEKTU: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy
Biuro projektu

ul. Długa 34, pokój 300

85-034 Bydgoszcz

adres e-mail: rynekpracy@pte.bydgoszcz.pl

nr tel. 52 327 76 59 wew. 8.

2cad873b51PARTNER PROJEKTU: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

ul. Toruńska 147

85-880 Bydgoszcz

nr tel.  52 585 91 51

4d6ddc8f05

Menu