Kontakt

Operator:

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Lider Projektu)

ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń

tel. 056 699 54 92 , lub 56 699 54 97

e-mail: uslugirozwojowe@tarr.org.pl

strona internetowa: www.tarr.org.pl

Aktualne terminy naborów, dokumentacja konkursowa oraz generator wniosków są dostępne pod adresem uslugirozwojowe.tarr.org.pl

Partner Projektu:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy

ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz

tel. 505 325 541 lub 52 322 90 64

e-mail: uslugirozwojowe@pte.bydgoszcz.pl

Menu