Nabory wniosków

Rekrutacja uczestników instytucjonalnych, tj. przedsiębiorców do projektu odbywa się w ramach naborów ogłaszanych przez cały okres realizacji projektu do wyczerpania alokacji przewidzianej na dany konkurs.

Aktualne terminy naborów, dokumentacja konkursowa, szczegółowe informacje nt. zasad aplikowania oraz generator wniosków są dostępne są na stronie internetowej uslugirozwojowe@tarr.org.pl .

Planowane nabory w 2022 r.

Menu