Projekt w liczbach

W ramach projektu pn. „Regionalny Fundusz Szkoleniowy – usługi rozwojowe dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego i ich pracowników” od stycznia 2017 r. do połowy września 2022 r.:

Projekt umożliwia korzystanie z dofinansowania przeznaczonego na usługi rozwojowe z Bazy Usług Rozwojowych, która łączy firmy szkoleniowe z osobami chcącymi rozwijać kompetencje i kwalifikacje oraz wspiera rynek usług rozwojowych. Baza Usług Rozwojowych to:

Menu