Dokumentacja konkursowa

Pierwszy nabór wniosków o udzielenie wsparcia na szkolenia i usługi doradcze wpisane do Bazy Usług Rozwojowych zostanie przeprowadzony  we wrześniu br.

Poniżej upubliczniamy dokumenty projektowe, które będą obowiązywać przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem wsparcia.

Zapraszamy Państwa do umawiania się na przeprowadzenie diagnozy potrzeb rozwojowych z naszymi mobilnymi konsultantami.

Menu