Indywidualny plan działania

Pierwszą formą wsparcia dla każdego uczestnika Projektu jest opracowanie Indywidualnego Planu Działania.

Celem Indywidualnego Planu Działania jest wybór najlepszej możliwej dla uczestnika ścieżki dalszej kariery zawodowej. Podczas rozmowy z doradcą zawodowym zostanie on skierowany na szkolenie podnoszące poziom wiedzy i umiejętności, a przede wszystkim zwiększające jego szanse na rynku pracy.

W ramach Indywidualnego Planu Działania (IPD) przewidziane są następujące formy wsparcia, którymi objęci będą wszyscy uczestnicy Projektu niezależnie od dalszej ścieżki udziału w Projekcie:

1.       Indywidualne spotkania konsultacyjne z doradcą zawodowym – spotkania, podczas których zostanie przeprowadzony pogłębiony wywiad dotyczący zainteresowań, dotychczasowej ścieżki kariery i predyspozycji osobowościowych do wykonywania określonego zawodu. Efektem spotkań będzie opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) dla każdego uczestnika. Spotkania będą również elementem rekrutacji.

2.       Poradnictwo aktywizacyjne – spotkania przygotowujące do aktywnego poszukiwania pracy. Pozwolą one uzupełnić wiedzę i nabyć umiejętności potrzebne do aktywnego i skutecznego poszukiwania pracy. Zajęcia obejmować będą 5 spotkań po 4 godziny, w terminie wyznaczonym przez realizatorów Projektu. Tematycznie spotkania dotyczyć będą: metod skutecznego poszukiwania pracy, zasad komunikacji międzyludzkiej i autoprezentacji, zasad prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, analizy sytuacji na rynku pracy, wymogów pracodawców stawianych przed pracownikami, a także tworzenia dokumentów aplikacyjnych. Zajęcia prowadzone będą przez doradców zawodowych.

3.       Zajęcia z wizażu i kreowania własnego wizerunku –zajęcia, które pomogą Uczestnikom przygotować się pod kątem ubioru i wyglądu zewnętrznego do rozmowy kwalifikacyjnej. Uczestnicy dowiedzą się jak odpowiednio dobrać strój i wykonać makijaż, aby wyglądać profesjonalnie i wzbudzać zaufanie przyszłego pracodawcy. Zajęcia prowadzone będą w 7 grupach w wymiarze 4 godzin na uczestnika. Szkolenia odbywać się będą w grupach liczących 10-11 osób.

4.       Porady psychologiczne – adresowane będą do uczestników, u których doradca zawodowy, podczas indywidualnych spotkań, zdefiniuje konieczność udzielenia fachowej porady psychologicznej lub do osób, które same zgłoszą taką potrzebę .

4c5506ac58

Menu