Pośrednictwo pracy

Przez cały okres trwania Projektu uczestnicy objęci będą wsparciem doradcy zawodowego i pośrednika pracy. Dokonywany będzie monitoring pracodawców poszukujących pracowników i prowadzona będzie selekcja firm zgodnych z profilem i oczekiwaniami Uczestników.

Dodatkowo uczestnicy Projektu mogą otrzymać:

Wyżej wymienione dodatki mogą zostać przyznane najpóźniej do dnia 31 grudnia 2010 r.

4c5506ac58

Menu