Szkolenia

Drugim etapem udziału w projekcie będzie udział każdego uczestnika  w szkolenia. Każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z jednego spośród niżej wymienionych szkoleń, na które zostaną zakwalifikowani i skierowani przez doradcę zawodowego.

Szkolenia organizowane w ramach projektu to:

Szczegółowe programy szkoleń oraz planowane terminy ich rozpoczęcia dostępne będą już wkrótce.

Dla wszystkich uczestników szkoleń zapewnione zostaną materiały szkoleniowe i catering, na zakończenie wydane zostaną certyfikaty potwierdzające zdobytą wiedzę i umiejętności.

Każdy uczestnik szkoleń otrzyma dodatek szkoleniowy w wysokości 4,00 zł brutto za godzinę szkoleniową Z dodatku tego pokrywane są koszty ubezpieczenia uczestnika na czas szkolenia.

Uczestnicy spoza Bydgoszczy otrzymają zwrot kosztów dojazdu na szkolenia wg stawki obowiązującej w publicznych środkach komunikacji. Warunkiem otrzymania zwrotu kosztów dojazdu jest dostarczenie oświadczenia dotyczącego ceny przejazdu z miejsca zamieszkania do Bydgoszczy (wydane przez przewoźnika) lub bilety za każdorazowy przejazd.

 

4c5506ac58

Menu