Własna firma

Uczestnicy szkolenia „ABC Biznesu” będą mogli ubiegać się o przyznanie dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w kwocie do 40 tys. zł oraz o wsparcie pomostowe trwające przez okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Wsparcie pomostowe wynosić będzie do 1317,00 zł miesięcznie. W projekcie przewidziano przyznanie 10 dotacji i świadczeń na wsparcie pomostowe.

Szczegółowe zasady rekrutacji uczestników na szkolenie oraz zasady przyznawania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego umieszczone zostaną już wkrótce.

 

4c5506ac58

Menu