Aktualności

Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Realizatorem Projektu jest ''Pracodawcy Pomorza i Kujaw" Związek Pracodawców.

Pracodawcy Pomorza i Kujaw ogłaszają nabór Wniosków o udzielenie wsparcia w ramach projektu „Voucher badawczy” w Konkursie nr 3.


Podsumowanie I naboru

Pierwszy nabór w ramach Vouchera badawczego zakończył się złożeniem 208 wniosków o udzielenie wsparcia dla innowacyjnych projektów gospodarczych, na łączną kwotę 10.002.063,41 zł.

Statystyki ilości złożonych wniosków w podziale ze względu na wielkość wnioskodawców przedstawiają się następująco: mikroprzedsiębiorstwa – 144, małe przedsiębiorstwa – 42 wnioski, natomiast średnie przedsiębiorstwa- 22.

Wnioskodawcy zaplanowali najwięcej przedsięwzięć badawczych związanych z branżą teleinformatyczną – 74, następnie z elektromechaniczną, elektrotechniczną i elektroniczną – 38, rolno-spożywczą – 19, chemiczną – 18, biotechnologiczną – 11, narzędziową – 8, meblarską – 3, poligraficzną – 3 oraz innymi branżami– 34 wnioski.

Więcej informacji o Projekcie znajdą Państwo na stronie

www.voucherbadawczy.pl

Menu