Ogłoszenie o konkursie nr 3

Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Realizatorem Projektu jest ''Pracodawcy Pomorza i Kujaw" Związek Pracodawców.

Ogłoszenie o naborze Wniosków o udzielenie wsparcia w ramach konkursu 3

Pracodawcy Pomorza i Kujaw ogłaszają nabór Wniosków o udzielenie wsparcia w ramach projektu „Voucher badawczy” w Konkursie nr 3.

W ramach konkursu przewidziano następujące formy wsparcia:

– Voucher badawczy indywidualny na zainicjowanie współpracy z jednostką naukową,

– Voucher badawczy indywidualny na kontynuację współpracy z jednostką naukową.

Maksymalna wielkość wsparcia:

– w ramach Vouchera indywidualnego na zainicjowanie współpracy z jednostką naukową wynosi 40 000 złotych,

– w ramach Vouchera indywidualnego na kontynuację współpracy z jednostką naukową wynosi 80 000 złotych.

Intensywność wsparcia może wynosić:

– w ramach Vouchera indywidualnego na zainicjowanie współpracy z jednostką naukową do 100% kosztów kwalifikowanych,

– w ramach Vouchera indywidualnego na kontynuację współpracy z jednostką naukową do 80% kosztów kwalifikowanych.

Wielkość środków finansowych przeznaczona do alokacji w ramach konkursu wynosi 3 000 000,00 złotych.

Nabór będzie prowadzony za pomocą Generatora Wniosków o udzielenie wsparcia udostępnionego na stronie internetowej Projektu www.voucherbadawczy.pl od dnia 18 marca 2014 roku do dnia 31 marca 2014 roku przez całą dobę (szczegóły złożenia wniosku w Regulaminie).

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działanie 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Ogłoszenie dostępne tutaj

Menu