Cyberbezpieczeństwo i ochrona zasobów informatycznych

Szkolenie z obszaru RODO

CYBERBEZPIECZEŃSTWO
I OCHRONA ZASOBÓW INFORMATYCZNYCH

(szkolenie zamknięte, dla dedykowanej grupy)

ADRESACI SZKOLENIA
pracownicy, biorący udział w procesie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, odpowiedzialni za opracowanie dokumentacji i rozwiązań praktycznych dotyczących obszaru ochrony danych osobowych.

WYMIAR CZASOWY
Szkolenie realizowane w wymiarze 8 godzin dydaktycznych.

MIEJSCE ORGANIZACJI SZKOLENIA
siedziba PTE w Bydgoszczy, ul. Długa 34, Bydgoszcz lub Zamawiającego szkolenie

TERMIN SZKOLENIA
do ustalenia z Zamawiającym

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ 
materiały szkoleniowe (opracowanie, długopis, notatnik), zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

PROGRAM SZKOLENIA
1 Wiarygodne źródła oprogramowania
2 Dostęp do lokalnych i zdalnych (w chmurze) systemów teleinformatycznych (metody autoryzacji, dodatkowe metody zabezpieczeń)
3 Przeglądarki internetowe i ich dodatki, ustawienia
4 Poczta e-mail, SPAM, dodatkowe zabezpieczenia domeny internetowej
5 Programy antywirusowe (na przykładzie produktu ESET NOD32 Antivirus); najczęściej występujące komunikaty
6 Certyfikaty SSL dla stron internetowych, podpisy cyfrowe (e-mail, pliki, Profil Zaufany)
7 Szyfrowanie danych (połączenia VPN, przykłady bezpiecznego przesyłania danych drogą elektroniczną)
8 Najczęstsze ataki internetowe (phishing, ransomware) z Polski i z zagranicy
9 Wybrane narzędzia do komunikacji online
10 Inne urządzenia – rutery, drukarki, Internet of Things (IoT)
11 Archiwizacja i bezpieczne usuwanie danych
12 Wyszukiwarki internetowe, ustawienia prywatności usług online
13 Kradzież tożsamości
14 Płatności elektroniczne
15 Sposoby zabezpieczenia urządzeń
16 Outsourcing usług IT – dobre praktyki współpracy, hardware, helpdesk, hosting, serwery, chmura obliczeniowa, web development
17 Inne narzędzia, wybrane opracowania, linki

CENA ZA UDZIAŁ W SZKOLENIU
jest zależna od liczebności grupy, wycena szkolenia dokonywana jest na rzecz danego Zamawiającego

Absolwenci otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane przez PTE – Oddział w Bydgoszczy.

W celu zamówienia szkolenia zapraszamy do kontaktu:
szkolenia@pte.bydgoszcz.pl; tel. (052) 322-90-60