Szkolenia dla samorządu

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy

zaprasza do udziału w szkoleniach skierowanych do pracowników jednostek samorządowych

BLOKI TEMATYCZNE SZKOLEŃ

 1. SZKOLENIA KOMPUTEROWE (każde ze szkoleń w wymiarze 24 godz. dydaktycznych).
 1. SZKOLENIA JĘZYKOWE (każde ze szkoleń w wymiarze 60 godz. dydaktycznych).
 1. SZKOLENIA Z KOMUNIKACJI, PUBLIC RELATIONS (każde ze szkoleń w wymiarze 16 godz. dydaktycznych).
 1. SZKOLENIA: INSTRUKCJA KANCELARYJNA (szkolenie w wymiarze 8 godz. dydaktycznych) ORAZ PISANIE I REDAGOWANIE PISM URZĘDOWYCH (szkolenie w wymiarze 16 godz. dydaktycznych)
 1. SZKOLENIE: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W JST (szkolenie w wymiarze 8 godz. dydaktycznych)
 1. SZKOLENIA Z OBSZARU PARTNERSTWA PUBLICZNO – PRYWATNEGO
 1. SZKOLENIA INTERPERSONALNE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I PRACOWNIKÓW JST
 1. SZKOLENIA Z ZAKRESU FUNDUSZY UNIJNYCH w perspektywie finansowej na lata 2021 – 2027 
 1. SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAWA PRACY
 1. SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAWA
 1. SZKOLENIA Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI I FINANSÓW

Absolwenci otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane przez PTE – Oddział w Bydgoszczy

Oferta szkolenia może być dostosowana do potrzeb Zamawiającego.

Cena uzależniona jest od liczby osób.

Kontakt w sprawie oferty:

tel. 52 322 90 60

e-mail:  szkolenia@pte.bydgoszcz.pl