Szkolenia z zakresu funduszy unijnych

Oferta szkoleń z zakresu funduszy unijnych w perspektywie finansowej na lata 2021 – 2027.

A.  Kwalifikowalność wydatków w projektach EFS+ w perspektywie
finansowej na lata 2021 – 2027,

B.  Prowadzenie sprawozdawczości projektów w Centralnym Systemie
Teleinformatycznym,

C.  Vademecum Beneficjenta projektu dofinansowanego z EFS+, czyli
obowiązki wynikające z umowy o dofinansowanie,

D.  Zasady zamykania projektów współfinansowanych ze środków
unijnych – końcowe rozliczenie, monitorowanie wskaźników oraz
trwałość projektu.

Szkolenia są skierowane do osób realizujących projekty dofinansowane ze środków unijnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2021 – 2027.

Zajęcia są prowadzone w trybie stacjonarnym. W przypadku, gdy jest taka potrzeba ze strony Uczestnika lub Zamawiającego (dotyczy grup zamkniętych), szkolenie może być prowadzone zdalnie.

Każde szkolenie jest realizowane w wymiarze 8 godzin dydaktycznych, w ciągu jednego dnia roboczego.
Zajęcia odbywają się w godzinach od 09.00 do 15.30 (w tym wliczane są 2 przerwy – 10 i 20-minut.).

Uczestnicy otrzymają: materiał szkoleniowy – prezentację przygotowaną przez prowadzącego szkolenie, artykuły piśmiennicze oraz zaświadczenie wystawione przez PTE – Oddział w Bydgoszczy. W czasie trwania zajęć zapewniony jest serwis kawowy oraz dwudaniowy lunch w pobliskiej restauracji.

Cena za udział w szkoleniu wynosi 350 zł brutto za osobę.
W przypadku grup zamkniętych, realizowanych na zlecenie określonego Zamawiającego, cena może się różnić – jest zależna od liczebności grupy szkoleniowej.

Rekrutacja na szkolenia prowadzona jest w formie otwartego naboru zgłoszeń, ale także na zlecenie, dla grupy zamkniętej. Osoby, które chcą zgłosić się na szkolenie indywidualnie, prosimy o wypełnienie i przesłanie poniższego formularza zgłoszeniowego. W polu numer szkolenia proszę wskazać A,B,C lub D w zależności od wybranej tematyki.W przypadku, gdy szkolenie ma być zrealizowane dla grupy zamkniętej, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny: chmara@pte.bydgoszcz.pl, szkolenia@pte.bydgoszcz.pl lub 52 322 90 62 / 60.

Terminy realizacji szkoleń zależne są od zebrania grupy szkoleniowej, w przypadku rekrutacji w ramach otwartego naboru zgłoszeń. Dla szkoleń zamkniętych, terminy ustalane są w porozumieniu z Zamawiającym.

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Numer szkolenia