Szkolenia dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy zaprasza do udziału w szkoleniach skierowanych do kadry kierowniczej przedsiębiorstw

Lista szkoleń:

 1. Pozyskiwanie środków zewnętrznych, w tym w ramach projektów unijnych,
 2. Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa,
 3. Ocena opłacalności projektów biznesowych,
 4. Zarządzanie procesem zmian organizacyjnych w zakładzie pracy,
 5. Zarządzanie zasobami ludzkimi,
 6. Planowanie i zarządzanie strategiczne,
 7. Zarządzanie wiekiem i równością płci w firmie,
 8. Techniki negocjacji w biznesie,
 9. Prawo pracy dla kadry kierowniczej,
 10. Język angielski biznesowy,
 11. Prezentacje biznesowe i wystąpienia publiczne, prowadzenie zebrań, sztuka autoprezentacji w codziennej pracy na stanowisku kierowniczym,
 12. Umiejętności kierownicze – zarządzanie zespołem pracowniczym (w tym wielopokoleniowym), delegowanie zadań, ocena i motywowanie pracowników, rozwiązywanie konfliktów,
 13. Integracja zespołu pracowniczego,
 14. Umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 15. Organizacja czasu pracy menedżera i zespołu pracowniczego,
 16. Komunikacja w zarządzaniu,
 17. Coaching dla menedżerów,
 18. Umiejętności menedżerskie – autorytet i wywieranie wpływu; przywództwo.

Oferta szkolenia może być dostosowana do potrzeb Zamawiającego.

Cena uzależniona jest od liczby osób.

Absolwenci otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane przez PTE – Oddział w Bydgoszczy,

Kontakt w sprawie oferty:

tel. 52 322 90 60

e-mail:  szkolenia@pte.bydgoszcz.pl