Voucher badawczy

W ramach projektu oferowane jest bezzwrotne wsparcie finansowe (do 80.000 zł) na zakup usługi badawczo-rozwojowej od jednostki naukowej. Projekt skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego

Voucher badawczy

Wsparcie osób bezrobotnych

PTE realizuje projekty podnoszące kwalifikacje i kompetencje zawodowe osób bezrobotnych i biernych zawodowo, w zakresie zgodnym z zapotrzebowaniem regionalnego rynku pracy.

Informacje o projektach

Oferta szkoleniowa

PTE posiada doświadczenie w organizacji szkoleń oraz kursów m.in. kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych, dla samodzielnych księgowych, podstaw rachunkowości oraz kadrowo płacowych.

Więcej informacji o szkoleniach

O nas

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne świadczy usługi eksperckie, doradcze i udziela konsultacji w ramach swej statutowej działalności gospodarczej. Oferujemy szeroki wachlarz usług oraz gwarantujemy rzetelność.

Więcej o PTE Bydgoszcz

Wsparcie przedsiębiorczosci

Aktywnie wspieramy przedsiębiorczość, ukierunkowaną na organizację pomocy osobom pozostającym bez pracy, zagrożonych jej utratą oraz szukających swojej szansy życiowej poprzez założenie własnej małej firmy.

WIęcej o możliwościach wsparcia

Doradztwo i konsulting

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne świadczy usługi eksperckie, doradcze i udziela konsultacji w ramach swej statutowej działalności gospodarczej. Oferujemy szeroki wachlarz usług oraz gwarantujemy rzetelność.

Więcej informacji o doradztwie

Aktualności

21.02.2018

Aktualne

Zapytanie cenowe dot. wyboru Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy zamierza udzielić zamówienia dotyczącego wyboru Uniwersytetu Trzeciego Wieku (U3W) w ramach projektu pt. „Dojrzali aktywni podstawą rozwoju MMŚP - Strategia RESTART”,

Czytaj dalej

21.02.2018

Betting strategy guide

Recommendations for sports staking

21.02.2018

Greetings

Hello!

15.02.2018

Aktualne

Zapraszamy do udziału w kursach

Zapraszamy do udziału w kursach:
analizy finansowej,
rad nadzorczych,
księgowości budżetowej,
podstaw rachunkowości i księgowości,
kadrach i płacach w firmie,
Excel - prowadzonym na 3 poziomach zaawansowania

Czytaj dalej
Wszystkie aktualności

Aktualne projekty

„REAKTYWACJA – program wsparcia dla osób biernych zawodowo szansą na zatrudnienie” - ilustracja

„REAKTYWACJA – program wsparcia dla osób biernych zawodowo szansą na zatrudnienie”

"REAKTYWACJA - program wsparcia dla osób biernych zawodowo szansą na zatrudnienie"

więcej informacji na temat projektu
Dzienny Dom Pobytu przy Parafii p.w. św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu - ilustracja

Dzienny Dom Pobytu przy Parafii p.w. św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych w szczególności usług opiekuńczych świadczonych w społecznościach lokalnych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie miasta Inowrocławia oraz objęcie wsparciem otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem.

Więcej informacji o projekcie
Przyjazne miejsce w społeczności lokalnej – II edycja - ilustracja

Przyjazne miejsce w społeczności lokalnej – II edycja

Celem projektu jest rozwój usług zdrowotnych i społecznych na terenie powiatu inowrocławskiego i mogileńskiego poprzez wsparcie 30 osób niesamodzielnych w tym osób starszych i z niepełnosprawnościami poprzez aktywizację i opiekę w Domu Dziennego Pobytu oraz aktywizację społeczną i zawodową 18 opiekunów faktycznych.

Więcej informacji
Przyjazne miejsce w społeczności lokalnej – Dzienny Dom Pobytu dla osób niesamodzielnych z powiatu inowrocławskiego i mogileńskiego - ilustracja

Przyjazne miejsce w społeczności lokalnej – Dzienny Dom Pobytu dla osób niesamodzielnych z powiatu inowrocławskiego i mogileńskiego

W ramach projektu w Inowrocławiu utworzony zostanie dzienny dom pobytu (DDP). Dom przeznaczony będzie dla 10 osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych. Uczestnikom projektu proponowane jest kompleksowe wsparcie opiekuńcze obejmujące dobrane indywidualnie różnego rodzaju formy terapii.

Więcej informacji
Zobacz pełną listę projektów

Wynajem sal

Zapraszamy do skorzystania z oferty w zakresie wynajmu sal szkoleniowych. Oferujemy wynajem nowoczesnych, w pełni wyposażonych sal z możliwością obsługi cateringowej i multimedialnej.

Więcej informacji o wynajmie

Zostań członkiem PTE

Naszą troską jest rozwój Towarzystwa. Zachęcamy do udziału w formie członkostwa zwyczajnego lub członkostwa wspierającego.

Więcej informacji o członkostwie