Cennik

Koszt udziału w konferencji (uzależniony od wyboru opcji)

Udział w konferencji oraz wygłoszenie prelekcji nie wymaga wniesienia opłaty konferencyjnej.

Opłatę konferencyjną należy dokonywać na poniższy rachunek bankowy ze wskazaniem osób, za które dokonywana jest opłata:

67 1090 1072 0000 0001 0184 7750

 

 

Menu