Komitet organizacyjny

Komitet organizacyjny tworzą:

• dr Paweł Antoszak
• mgr Ewa Chmara
• dr inż. Małgorzata Gotowska
• mgr Monika Goncerzewicz
• mgr Małgorzata Gorzkiewicz
• mgr Grzegorz Grześkiewicz
• mgr Stanisław Krause
• dr Jarosław Oczki
• dr Dariusz Piotrowski
• mgr inż. Barbara Ptaszyńska
• mgr Wioletta Zwara

Menu