Kalendarium

Kalendarium przygotowań
30.10.2016 Zgłoszenie udziału w konferencji – przesłanie wypełnionego formularz zgłoszeniowy (online) oraz abstraktu (e-mail)
30.10.2016 Ostateczny termin uregulowania opłaty konferencyjnej
26.11.2016 Otwarcie konferencji
31.12.2016 Ostateczny termin nadsyłania artykułów do monografii
28.02.2017 Termin przesłania recenzji autorom monografii
30.06.2017 Przygotowanie i rozesłanie monografii

Menu