Informacje organizacyjne

Termin: 28 listopada 2015 r.

Miejsce konferencji: Dom Ekonomisty ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz

Adresaci

Doktoranci i pracownicy naukowi z uczelni ekonomicznych z całego kraju i zagranicy zainteresowani społeczno-gospodarczymi aspektami polskiej transformacji ustrojowej, przedstawiciele samorządu terytorialnego

Koszt udziału w konferencji (uzależniony od wyboru opcji)

Opłatę konferencyjną należy dokonywać na poniższy rachunek bankowy z dopiskiem „opłata konferencyjna” i wskazaniem osób, za które dokonywana jest opłata:

67 1090 1072 0000 0001 0184 7750

 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy

  1. Długa 34 85-034 Bydgoszcz

 

Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej, który dostępny jest na stronie internetowej konferencji (formularz zgłoszeniowy). Następnie należy przesłać na adres mailowy organizatora konferencji  (konferencje@pte.bydgoszcz.pl) abstrakt artykułu wraz ze słowami kluczowymi oraz klasyfikacją JEL (http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php).

Abstrakt należy przygotować w pliku Word podając następujące dane: Imię i Nazwisko Autora, tytuł w języku polskim, słowa kluczowe, klasyfikacja JEL, treść abstraktu w języku polskim, tytuł w języku angielskim, keywords, JEL Classification, treść abstraktu w języku angielskim. Abstrakty nie mogą przekraczać 1000 znaków każdy.

Po uzyskaniu informacji o przyjęciu zgłoszenia należy wnieść opłatę konferencyjną.

Po wniesieniu opłaty uczestnicy otrzymują na podany adres mailowy potwierdzenie zakończenia procesu rejestracji na konferencję. W przypadku nieotrzymania drogą mailową informacji potwierdzających zgłoszenie i płatność , prosimy o sprawdzenie folderu SPAM w poczcie.

Uczestnicy konferencji otrzymają drogą elektroniczną fakturę za wniesioną opłatę konferencyjną.

Organizatorzy przewidują możliwość prezentacji referatów oraz nadsyłania artykułów zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Menu