Kalendarium

Termin Działanie
15.10.2015 Zgłoszenie udziału w konferencji – przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (online) oraz abstraktu (email)
30.10.2015 Ostateczny termin uregulowania opłaty konferencyjnej
20.11.2015 Ostateczny termin nadsyłania artykułów do CJFA
20.11.2015 Zgłoszenie udziału w konferencji dla osób uczestniczących bez artykułów
25.11.2015 Termin nadsyłania przez prelegentów prezentacji w formacie PowerPoint
28.11.2015 Otwarcie konferencji i obrady
31.12.2015 Ostateczny termin nadsyłania artykułów do monografii
28.02.2016 Termin przesłania recenzji autorom publikacji
30.06.2016 Przygotowanie i rozesłanie publikacji

Menu