Publikacje

Zrównoważony rozwój województwa kujawsko-pomorskiego – bariery i wyzwania - ilustracja

Zrównoważony rozwój województwa kujawsko-pomorskiego – bariery i wyzwania

Konferencja pn.: "Zrównoważony rozwój województwa kujawsko-pomorskiego - bariery i wyzwania" to trzecia konferencja naukowa organizowana przez Nasz Oddział. W tym roku współorganizatorem przedsięwzięcia jest Narodowy Bank Polski Oddział w Bydgoszczy.

Więcej o konferencji
Nauki ekonomiczne i zarządzania – dokonania i wyzwania - ilustracja

Nauki ekonomiczne i zarządzania – dokonania i wyzwania

Konferencja ma na celu podsumowanie 60-letniej tradycji działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział w Bydgoszczy, prezentację wyników badań w zakresie szeroko rozumianej tematyki społeczno-ekonomicznej oraz upowszechnianie wiedzy ekonomicznej w kontekście dokonań oraz wyzwań przyszłości.

Współczesne trendy na rynku pracy - ilustracja

Współczesne trendy na rynku pracy

Konferencja naukowa "Współczesne trendy na rynku pracy" to już czwarta konferencja naukowa organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy, która ma za zadanie utworzyć forum dla przedstawicieli polskich oraz zagranicznych ośrodków naukowych, władz samorządowych, terenowych organów administracji rządowej, instytucji publicznych i przedstawicieli biznesu, zainteresowanych współczesnymi trendami na rynku pracy

Więcej o konferencji
Zaproszenie do udziału w Konferencji PERSPEKTYWY JUTRA 14.09.2023 - ilustracja

Zaproszenie do udziału w Konferencji PERSPEKTYWY JUTRA 14.09.2023

Zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie tej jesieni – Konferencję biznesową PERSPEKTYWY JUTRA, która już 14 września przyciągnie do Fabryki Lloyda w Bydgoszczy ponad 150 przedsiębiorców, managerów i specjalistów z całej Polski. A wszystko pod wspólnym mianownikiem efektywności i skuteczności w biznesie. Organizatorem wydarzenia jest przez Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza, które działa od ponad 12 lat i skupia aktualnie blisko 50 przedsiębiorców. Jednym z partnerów konferencji jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy.

Gospodarka i społeczeństwo wobec wyzwań przyszłości. Ujęcia prospektywne oraz interdyscyplinarne - ilustracja

Gospodarka i społeczeństwo wobec wyzwań przyszłości. Ujęcia prospektywne oraz interdyscyplinarne

Planowana na dzień 26 listopada 2016 roku konferencja ma na celu przedstawienie szerokiego spektrum poglądów, opinii, predykcji oraz teorii koncentrujących się w obszarach nauk ekonomicznych i społeczno-politycznych. Prezentacja i diagnoza obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej Polski stanowiły będą punkt wyjścia do prowadzonych rozważań w obszarze pożądanych kierunków rozwoju naszego kraju. Myślenie wizyjne i przyszłościowe winny stać się swego rodzaju idée fixe naszego konferencyjnego spotkania.

Więcej o konferencji
Projekty mobilności ponadnarodowej – szanse, wyzwania, rekomendacje - ilustracja

Projekty mobilności ponadnarodowej – szanse, wyzwania, rekomendacje

Celem planowanego dwudniowego seminarium jest min. wymiana doświadczeń związanych z realizacją projektów dla grupy NEET, przedstawienie narzędzi wspierających pracę Mentorów oraz wypracowanie rekomendacji dla kolejnych edycji 4.2 PO WER

Więcej o seminarium
Transformacja w długim trwaniu – wymiar społeczno-gospodarczy. Doświadczenia Polski - ilustracja

Transformacja w długim trwaniu – wymiar społeczno-gospodarczy. Doświadczenia Polski

Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Bydgoszczy organizowana we współpracy z Regionalną Izbą Obrachunkową w Bydgoszczy, Urzędem Statystycznym w Bydgoszczy, Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy

Więcej o konferencji